Kamer stemt over beperking jaarlijkse huurverhoging vrije sector

26 januari 2021

De Tweede Kamer bespreekt morgen (woensdag 27 januari) het initiatiefvoorstel van PvdA Kamerlid Henk Nijboer om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie plus 1%. Nu geldt er nog geen wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector.

Vermoedelijk stemt de Tweede Kamer kort daarna in met het voorstel. In een eerdere deal over de woonbegroting tussen kabinet en PvdA en GroenLinks, is al afgesproken dit voorstel te accepteren. De Eerste Kamer moet de iniatiefwet daarna nog behandelen. 

Goede eerste stap

De Woonbond zou liever zien dat de huurverhoging tot inflatie werd beperkt, maar vindt het voorstel niettemin een goede eerste stap om onbetaalbare huren in de vrije sector aan te pakken. De bond roept de Tweede Kamer dan ook op om in te stemmen met het voorstel. In een brief aan de Kamer zet de bond nog wel wat kanttekeningen op een rijtje.

Tijdelijke maatregel voor blijvend probleem

Zo geldt de beperking in het huidige voorstel maar voor drie jaar. Over drie jaar is er nog steeds bescherming tegen gigantische huurverhogingen nodig. Het is dus vreemd om deze maatregel alleen tijdelijk in te voeren. De Woonbond stelt voor de beperking van drie jaar te schrappen of een aanzienlijk langere periode op te nemen, bijvoorbeeld tien jaar.

Verbeter bescherming vrijesectorhuurders

De Woonbond vindt dat huurders in de vrije sector veel beter beschermd moeten worden. Als je een maximale huurprijs hanteert die samenhangt met de kwaliteit van de woning kun je voorkomen dat kleine appartementjes voor gigantische prijzen in de verhuur gaan. Een maximale huurprijs is er nu nog niet voor vrijesectorwoningen. Daar ligt dus een taak voor een komend kabinet.

Toegang Huurcommissie

Ook vindt de Woonbond dat huurders in de vrije sector -net als sociale huurders- bij de Huurcommissie terecht moeten kunnen voor geschillen over onderhoud en te hoge servicekosten. Nu kunnen ze met een geschil alleen naar de rechter stappen.  Als het initiatiefvoorstel Nijboer door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen kunnen vrijesectorhuurders straks wel naar de Huurcommissie met een geschil over de jaarlijkse huurverhoging. Uitbreiding van toegang tot de Huurcommissie ligt dan voor de hand. Ook hier is een komend kabinet aan zet.

Naschrift 29-1-2021
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer er door de Tweede Kamer over de initiatiefwet wordt gestemd. Volgende week of de week erna wordt de initiatiefwet opnieuw besproken. Daarna moet de stemming nog worden gepland.

Petitie

Wil je ook een betere bescherming van huurders in de vrije sector na de verkiezingen? Teken de Weg met de Wooncrisis petitie, of mail de politiek.
betaalbaarheid
geliberaliseerde huurprijs

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen