Kamer stemt over vergroten invloed huurders

10 december 2014

De Woonbond is blij met de voorstellen voor het versterken van de positie van huurdersorganisaties die door de SP, PvdA en D66 zijn ingebracht. De partijen pleiten voor meer invloed op het beleid van corporaties, een stevige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken met gemeenten en corporaties, en meer geld voor huurdersorganisaties.

Plenaire vergaderzaal in Tweede Kamer

De voorstellen kunnen waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De Woonbond pleit al jaren voor het vergroten van de zeggenschap van huurdersorganisaties en is dan ook blij met de grote steun uit de Kamer. Donderdag wordt er gestemd over de voorstellen.

Na een uitgebreid onderzoek oordeelde de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat huurders een echte tegenmacht moeten kunnen zijn voor corporaties. Om die rol waar te maken moeten huurdersorganisaties meer rechten en middelen krijgen. De SP, PvdA en D66 pleiten daarom voor het vergroten van het instemmingsrecht voor huurdersorganisaties en een rol als volwaardig contractpartij bij de prestatieafspraken. Om deze nieuwe rol waar te kunnen maken, is er extra geld nodig voor huurdersorganisaties, zodat ze deskundig advies kunnen inwinnen en trainingen kunnen volgen om de belangen van huurders zo goed mogelijk te behartigen.

Kamer aan zet

‘Het is nu wel tijd om door te pakken’, stelt Ronald Paping, van de Nederlandse Woonbond. ‘De enquêtecommissie is met duidelijke conclusies gekomen, het is nu aan de Kamer om te zorgen dat huurders een sterkere positie krijgen.’ De Woonbond hoopt dan ook dat de voorstellen donderdag aangenomen worden.

Financiering huurdersorganisaties

De Woonbond bracht eerder in beeld dat huurdersorganisaties vaak tegen problemen met hun financiering aanlopen. Er zijn onvoldoende middelen om het werk naar behoren te doen, corporaties dreigen de geldkraan dicht te draaien bij een conflict, en er is geen geld om trainingen te volgen of advies of onderzoek in te huren. Paping: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat dat er extra geld nodig is om huurdersorganisaties te versterken en dat er goed vastgelegd moet worden waar huurdersorganisaties precies recht op hebben.’ De Kamer vindt dat ook, maar het is wel zaak om dit nu goed in wetgeving vast te leggen.

huurdersorganisatie
Tweede Kamer
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen