Kamer valt over gebrekkige transparantie corporatiesalarissen

4 december 2013

De salarissen van bijna de helft van alle corporatiedirecteuren is in mist gehuld. Van 43 procent van de 381 woningcorporaties is de beloning onbekend. Vorig jaar was dat nog 35 procent. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) vandaag, op basis van eigen onderzoek. De gehele Tweede Kamer vindt dit onacceptabel, zo bleek vanmiddag tijdens een debat over de corporatiesector.

Berg eurobiljetten

Het gebrek aan openheid over de salarissen is in strijd met de eigen sectorcodes. ‘Ook botst ze met de al jaren levende maatschappelijke verontwaardiging over de bezoldiging in de corporatietop’, schrijven FD-verslaggevers Pim Kakebeeke en Hans Verbraeken. ‘De gebrekkige transparantie toont eens te meer aan dat de twijfel over de zelfregulering van de sector, terecht is’, voegt het FD er in een commentaar aan toe. Tijdens een kamerdebat vanmiddag over woningcorporaties bleek de gehele kamer het hiermee eens te zijn.

Er wordt al jarenlang geruzied over de topsalarissen in de corporatiesector. Het vorige kabinet heeft die aan een wettelijk maximum gebonden in de Wet Normering Topinkomens (WNT), maar dat lag voor veel corporatiedirecteuren aanzienlijk onder de salarisnormen die de sector zelf had geformuleerd. Daarop stapte de sector naar de rechter, die bepaalde dat de WNT voor corporaties versoepeld moet worden. Minister Blok heeft daar inmiddels een voorstel voor uitgewerkt. Op basis van dit voorstel, dat in 2014 van kracht wordt, verdient volgens het FD 80 procent van de directeuren meer dan het maximum. In 2012 was dat nog 27 procent.

Geen of incomplete gegevens

Volgens het FD-onderzoek, waarin werd samengewerkt met dagblad de Stentor en adviesbureau Roag, kon bij 80 corporaties het jaarverslag niet op de website worden ingezien. Vier procent heeft zelfs geen website. Dat is volgens het FD in strijd met de Governancecode Woningcorporaties. In de meeste gevallen gaat het om kleine corporaties, die toch hoge directiesalarissen betalen; 59 corporaties publiceren geen salarisgegevens in hun jaarverslag en bij 26 corporaties zijn deze gegevens niet compleet.

Gemiddelde stijgt naar € 177.000,-

Het FD heeft ook de hoogte van de salarissen in 2012 onderzocht, op basis van 181 jaarverslagen. Daaruit blijkt dat de topinkomens met € 5000,- zijn gestegen tot gemiddeld € 177.000,-. Dat komt neer op een stijging van 3 procent. De gemiddelde loonstijging op basis van de cao’s lag met 1,6 procent aanzienlijk lager.

Ruim 7 ton

Verreweg het meeste verdiende directeur-bestuurder F. Catau van de Woonplaats: € 702,926,- (inclusief afkoopsom en compensaties). Op plaats 2 t/m 5 van de FD-top 10 staan A. Rietmeijer van Woningstichting Nieuwkoop (€ 398.652,-), (interimbestuurder) L. Urgel van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (€ 397.800,-), L. Verheul van Stichting GroenWest (€ 382.353,-) en H. van Medenbach van Stichting Idealis (€ 348.000,-). Ook deze bedragen zijn inclusief afkoopsommen en compensaties. De best verdienende corporatiedirecteuren zonder afkoopsommen en compensaties waren in 2012 R. Steenbeek van Ymere (€ 327.248,-) en J. Schuyt van de Alliantie (€ 324.666,-). Beide zijn overigens onlangs vertrokken.

misstanden corporatiesector
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen