Kamermotie versoepelt woningtoewijzing ouderen en gehandicapten

29 april 2011

De Tweede Kamer heeft 28 april een motie aangenomen die de positie van ouderen in de woningtoewijzingsregels verbetert. De kamer verzoekt de regering de inkomensgrens voor corporatiewoningen te verhogen voor ouderen en voor mensen met een zorgindicatie of beperking.

Ouder echtpaar bekijkt brief

​De indieners van de motie, de kamerleden Monasch (PvdA) en van Bochove (CDA), willen een oplossing voor deze groep, omdat de markt niet voorziet in voldoende, betaalbare huisvesting voor ouderen en gehandicapten.

In de motie wordt voorgesteld voor ouderen, mensen met een zorgindicatie en mensen met een beperking een inkomensgrens van 38.000 euro te hanteren. De Kamer wil dat de regering daarover afspraken gaat maken met de Europese Commissie in Brussel.

Nieuwe toewijzingsregels

Sinds 1 januari 2011 gelden er nieuwe toewijzingsregels als gevolg van een beschikking van de Europese Commissie over staatssteun aan woningcorporaties. Corporaties moeten 90 procent van alle vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33.614 euro.

Een deel van de gedupeerden geholpen

De Woonbond is blij met de aangenomen motie, omdat die tegemoet komt aan de problemen van veel woningzoekenden die zorg nodig hebben en buiten de sociale huursector geen zicht hebben op een geschikte woning. Bovendien zou de druk op de 10% vrije ruimte bij corporaties kunnen afnemen, als Donner tenminste in Brussel tot nieuwe afspraken weet te komen.

Middeninkomens tussen wal en schip

Ondertussen blijft de Woonbond pleiten voor een generieke verhoging van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen tot € 43.000. Een grote groep middeninkomens valt nu tussen wal en schip. Hun inkomen is te laag voor een koopwoning en ook de commerciële huursector biedt hen geen betaalbaar alternatief. Om de knelpunten in kaart te brengen lanceerde de Woonbond het meldpunt www.ikwilookwonen.nl.

belangenbehartiging
inkomensgrens
senioren
wonen en zorg
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen