Kantonrechter: HBOL telt mee

26 november 2021

Woningcorporatie Rijnhart Wonen moet Huurdersbelangenorganisatie Leiderdorp (HBOL) financieel blijven steunen én blijven informeren over kwesties die huurders aangaan volgens de kantonrechter. 

HBOL werd na zeventien jaar gesprekspartner te zijn geweest van woningcorporatie Rijnhart Wonen door deze verhuurder in 2019 eenzijdig aan de kant gezet. Rijnhart Wonen betwijfelt of HBOL daadwerkelijk alle huurders vertegenwoordigt daar ook niet-huurders betrokken zijn bij HBOL. De zaak kwam allereerst in april bij de Huurcommissie. Deze oordeelde dat HBOL voldeed aan alle voorwaarden om als huurdersbelangenorganisatie op te treden. 

Hoger beroep

Rijnhart Wonen was het hier niet mee eens en ging op 1 november in hoger beroep bij de kantonrechter. De woningcorporatie uit Leiderdorp kreeg wederom ongelijk. De kantonrechter volgt het oordeel van de Huurcommissie dat HBOL een volwaardige huurdersbelangenorganisatie is.

Negeer rechten huurder niet!

De Woonbond volgt met belangstelling deze zaak. “Rechten van huurders kunnen niet zo maar worden genegeerd. Het is goed dat rechters in dit land daar oog voor hebben” aldus woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. 

Statuten op orde

De uitspraak van de kantonrechter verbaast de Woonbond niet. HBOL heeft volgens juristen van de Woonbond de statuten goed op orde en dat heeft doorslag gegeven in deze rechtszaak. 

Uitspraak gerespecteerd

Rijnhart Wonen respecteert de uitspraak. HBOL is volgens secretaris Yvonne de Ridder in gesprek met de woningcorporatie. Inzet is het herstel van de verhoudingen. ‘We zijn op de goede weg en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet’, laat De Ridder weten. 

huurrecht

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen