Kassa: Huurtoeslagaffaire neemt toe

25 september 2021

In het programma Kassa is er vandaag uitgebreid aandacht voor misstanden rond de huurtoeslag. Net als bij de kinderopvangtoeslag, lijken ook bij de huurtoeslag mensen tegen problemen aan te lopen.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Die signalen ontvangt de Woonbond ook, op het Meldpunt huurtoeslag. Mensen geven aan dat ze hoge bedragen moeten terugbetalen, ofdat huurtoeslag wordt gestopt of geweigerd, terwijl daar geen duidelijke rechtsgeldige reden voor is.

Honderden meldingen

In de eerste twee maanden van het meldpunt ontvingen we 320 meldingen. De helft daarvan had geen duidelijke rechtsgeldige reden bij het terug moeten betalen of stopzetten van de toeslag.

OGS

Tientallen keren is er bij deze zaken de code OGS (opzet of grove schuld) gebruikt. De code die bij de Kinderopvangtoeslagenaffaire ook is gebruikt wanneer mensen ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt.

Overlap met kinderopvangtoeslag

Uit de meldingen blijkt dat er vaak een overlap is met de Kinderopvangtoeslagaffaire. Mensen raakten hier eerst in de problemen, waarna ze ook het recht op andere toeslagen verloren of hier bedragen zijn teruggevorderd. 

Doe een melding

Maar bij tientallen gevallen is het niet duidelijk of er ook problemen spelen met de kinderopvangtoeslag, of alleen met de huurtoeslag. Kassa heeft wel signalen ontvangen dat er ook ten onrechte huurtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd, zonder dat er eerst een probleem was bij de Kinderopvangtoeslag. Dit suggereert dat de problemen rond de toeslagenaffaire nog groter zijn dan al werd gedacht. De Woonbond roept huurders die dit hebben meegemaakt op een melding te doen op het Meldpunt huurtoeslag.

Compenseer slachtoffers

De Woonbond vindt dat de overheid moet onderzoeken bij welke toeslagontvangers het mis is gegaan, en snel moet komen met een ruimhartige compensatie.

huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen