Kennis over bevolkingskrimp gebundeld

5 oktober 2012

Delen van Nederland krimpen in inwonertal, vooral Noordoost Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Dit heeft grote gevolgen voor steden en dorpen, bijvoorbeeld voor de woningmarkt, leefbaarheid en voorzieningen.

Plattelandsgemeente

Veel organisaties willen weten wat de gevolgen precies zijn en wat je kunt doen om problemen op tijd aan te pakken. De kennis hierover wordt nu gebundeld in de Kennisagenda Bevolkingsdaling.

De Kennisagenda werd woensdag 3 oktober gepresenteerd op het congres ‘Kennis voor krimp’. Deze agenda verzamelt niet alleen beschikbare kennis, maar maakt ook duidelijk waar nog kennis nodig is om beter te kunnen inspelen op de komende demografische ontwikkelingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) groeit de Nederlandse bevolking tot 2038 tot 17,5 miljoen inwoners. Daarna gaat het aantal inwoners teruglopen. Maar in sommige gebieden is de krimp al lang begonnen en andere gebieden krijgen er binnenkort mee te maken.

Urbanisatie en vergrijzing

Bij krimp zijn twee trends duidelijk zichtbaar. De eerste is urbanisatie en betekent dat steeds meer mensen naar de stad trekken omdat daar werkgelegenheid en voorzieningen zijn. De tweede is vergrijzing. Nu is nog 1 op de 6 inwoners ouder dan 65, maar in 2040 zal dat 1 op de 4 zijn. Dit speelt nog sterker in gebieden met bevolkingsdaling, omdat daar vooral jonge mensen wegtrekken en de ouderen achterblijven.

Duidelijk zichtbaar

In Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland zijn de gevolgen op de woningmarkt al duidelijk zichtbaar. Veel koopwoningen zijn onverkoopbaar geworden en voor huurwoningen is niet altijd meer een huurder te vinden. Er is steeds meer leegstand en dat heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. “In Parkstad Limburg hebben gemeenten en corporaties daarom afspraken gemaakt om tot 2020 het aantal woningen met 5.000 te verminderen” vertelde Wim Hazeu, bestuurder bij Wonen Limburg. Volgens hem lukt het de corporaties wel om hun aandeel, een vermindering van 3.000 huurwoningen, te halen. Het meest hardnekkige probleem ligt bij de koopwoningen.

Gezamenlijk aanpakken

Alle aanwezigen op het congres waren het erover eens dat de problemen rond krimp gezamenlijk aangepakt moeten worden. Maar in de praktijk praten vooral bestuurders en professionals met elkaar. Daarom kwam herhaaldelijk het pleidooi naar voren om bewoners er vanaf het begin bij te betrekken. Omdat mensen dan snappen waarom woningen gesloopt moeten worden en waarom het zwembad dichtgaat. Maar ook omdat een deel van de oplossingen bij de bewoners zelf ligt. In krimpgebieden waar steeds meer voorzieningen dreigen te verdwijnen, nemen bewoners het initiatief om bijvoorbeeld zelf het dorpshuis te gaan beheren of gezamenlijk de buurtsupermarkt te ondersteunen zodat die kan overleven.

Meer informatie over de bevolkingsdaling kunt u lezen op www.vanmeernaarbeter.nl

bevolkingskrimp
leefbaarheid
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen