Klimaatadaptatie in Huurpeil 3

3 september 2021

Ook huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan (onder andere) meer hitte en zwaardere regenval. In Huurpeil 3 een dossier over klimaatadaptatie. Verder achtergronden over discriminerend woonbeleid, de verhuurdervergunning en de herziene Woningwet. 

Watersnood in Europa. Juli 2021.
In juli stroomden in het noordwestelijk binnenland van Midden-Europa meerdere rivieren en beken over. Meer dan 200 mensen kwamen om bij de natuurramp, van wie zeker 180 in Duitsland en 41 in België. In het dossier van Huurpeil 2021-3 besteden we aandacht aan de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie in de huursector.

Klimaatwetenschappers concludeerden onlangs dat het klimaat veel sneller verandert dan verwacht. Ook in Nederland zullen we steeds extremere weersomstandigheden meemaken. Huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan onder andere hitte en zware regenval. Het Huurpeil-dossier schetst de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie in de huursector.

Dubbelinterview over mensenrechten

Naar aanleiding van een Officiële mededeling van vijf Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties, ligt het Rotterdamse woonbeleid onder vuur.  Hoogleraar Yvonne Donders en advocaat Jelle Klaas, twee van dé Nederlandse experts op het gebied van mensenrechten, leggen uit wat dit betekent.   

Ervaringen met de verhuurdervergunning

De Wet goed verhuurderschap moet gemeenten de mogelijkheid gaan geven om misstanden en huisjesmelkers aan te pakken. Hoe bevalt de verhuurdervergunning in pilotgemeenten?

Herziene Woningwet

Hugo Priemus analyseert de recente wijzigingen van de Woningwet 2015. En plaatst er scherpe kanttekeningen bij.

Zweden wijst vrije huren af

De Zweedse premier moest aftreden omdat hij met plannen kwam om de Zweedse huurmarkt te liberaliseren. Voorlopig is marktwerking in de Zweedse huursector dood.

Transitievisie Warmte

Eind dit jaar moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte klaar hebben. In Drenthe en Groningen praten huurdersorganisaties mee.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Oplossing woningnood: een miljoen huizen in het groen.' De columnist Jos van der Lans is weer van de partij. Op de achterpagina vindt u een politieke prent van Joep Bertrams en een column van Joke van der Zwaard. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. In de rubriek 'Huurderswerk' tips voor huurdersorganisaties om mee te gaan doen in de energietransitie. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wilt u meer lezen van de actuele Huurpeil? Neem dan een kijkje in het dossier van de actuele editie, of neem een abonnement op Huurpeil.

Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen