Klimaatagenda: isoleer slechtste woningen eerst

9 juni 2021

Samen met werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond en jongerenorganisaties biedt de Woonbond vandaag 'De eerlijke klimaatagenda' aan bij de formateur en de politiek. Het zijn klimaatplannen waar mensen met een laag inkomen bij gebaat zijn.

Omslag en logo's
De eerlijke klimaatagenda

Het gaat onder andere om een scholingsplan voor 60 duizend groene banen, het isoleren van ruim 400 duizend slecht geïsoleerde woningen van mensen met een lager inkomen, meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken, en het creëren van 82 duizend hectare nieuwe natuur. Dat is de kern van De eerlijke klimaatagenda, een concreet plan van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, van het NIBUD tot Milieudefensie en de FNV tot MVO Nederland.

Investeer in aanpak onzuinige huurhuizen

Het aanpakken van onzuinige huurwoningen is een belangrijk onderdeel van de Klimaatagenda. Wij willen in de komende kabinetsperiode starten met 250 duizend woningen van huurders met lage inkomens en in de slechtst geïsoleerde woningen (labels E, F en G). Omdat deze huurders doorgaans in corporatiewoningen wonen, pleiten wij ervoor om woningcorporaties financieel in staat te stellen hun bezit te kunnen verduurzamen. De Rijksoverheid biedt de huursector de financiële mogelijkheid om dit woonlastenneutraal te doen door de verhuurdersheffing af te schaffen en middelen uit het EU Herstelfonds hiervoor in te zetten.

Europees herstelfonds

De investeringskosten van 8,8 miljard euro voor al deze klimaatplannen kunnen worden betaald uit de miljarden euro die voor Nederland klaarliggen in het Europees herstelfonds. De eis om aanspraak te maken op dit budget is dat minimaal 37% besteedt wordt aan klimaatmaatregelen. Verder kan Nederland tegen negatieve rente geld lenen. Dit betekent dat als de overheid nu geld leent, dat extra geld oplevert.

Brede coalitie

De eerlijke klimaatagenda is opgesteld door Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, de Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, Probos, en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen