Klimaatakkoord Parijs stimulans woningverbetering

17 december 2015

Het Klimaatakkoord van Parijs is een extra reden voor huurdersorganisaties en verhuurders om hard aan de slag te gaan met het werken aan meer energiezuinige woningen.


Vorige week sloten de regeringsleiders van 195 landen in Parijs een historisch akkoord over het tegengaan van klimaatverandering. Overheden, bedrijfsleven maar ook verhuurders zullen nu echt aan de slag moeten om het tij te keren. Energiebesparing in de huursector is daarbij een belangrijke stap.

Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping moet in Nederland nog veel gebeuren in de gebouwde omgeving. Paping: ‘Dit klimaatakkoord moet ook een aansporing zijn om in Nederland meer werk te maken van energiebesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot.’

Energieneutraal in 2050

De Woonbond heeft met woningcorporaties en andere partijen in 2013 het Energieakkoord getekend. Toen is onder meer afgesproken dat woningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben (nu is label D gemiddeld). Vanaf 2020 moet er energieneutraal worden gebouwd. Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Deze doelstellingen lijken we echter nu niet te halen, terwijl het eigenlijk nodig  is om nog ambitieuzer te zijn.

Ook huurders dragen steentje bij

De Woonbond wil dat corporaties en gemeenten aanvullende maatregelen nemen om de afgesproken doelen te halen. Ook huurders kunnen hun steentje bijdragen. De komende tijd gaan huurdersorganisaties met corporaties en gemeentebesturen prestatieafspraken maken. Energiebesparing moet een onderdeel van die afspraken zijn. De Woonbond wil huurders daar graag bij ondersteunen. Lees hier meer informatie

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen