Koester de goedkope huurwoningenvoorraad

13 november 2014

De betaalbaarheid van het huren staat enorm onder druk, maar over de oplossingen zijn de geleerden het nog niet eens. Opvallend is dat het Woonbondpleidooi om huurdersorganisaties invloed op het huurbeleid te geven steeds meer weerklank vindt in de corporatiesector. Dat bleek gisteren op het jaarlijkse Wooncongres van OTB en Platform31 in Den Haag.

Lege portemonnee

Het thema dit jaar was Betaalbaarheid van het wonen. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, maakt het voor de betaalbaarheid enorm uit of je eigenaar-bewoner of huurder bent. Huurders kampen veel meer dan kopers met betaalbaarheidsproblemen. Hij haalde recente onderzoeken aan waaruit blijkt dat 28% van de huurders onder het maatschappelijk minimum leeft (RIGO/Woonbond) en dat 13% onvoldoende inkomen heeft om de woonlasten te betalen (Planbureau voor de Leefomgeving). De problemen zijn het grootst in de stedelijke regio’s.

Huurders in problemen

Boelhouwer benadrukte erop dat door het hervormingsbeleid van Rutte II de problemen voor kopers afnemen en die van huurders toenemen. Om het tij te keren noemde Boelhouwer een aantal oplossingen, waaronder een huurafslag voor minima op basis van huurquotes, kleiner bouwen en minder harmoniseren waardoor meer woningen in de goedkope voorraad blijven.

Nauwelijks goedkope woningen

Ook directeur Bram Klouwen van adviesbureau Companen hield een pleidooi voor het ‘koesteren van de goedkope voorraad’ om huren betaalbaar te houden voor de minima. Hij wees erop dat er nauwelijks meer woningen in de goedkope voorraad worden aangeboden. Van het aanbod van 132 woningen in de KAN-regio (Arnhem-Nijmegen) hadden er welgeteld 7 een huur onder de kwaliteitskortingsgrens van € 389,-. En dat waren ook nog eens allemaal 1- en 2-kamerwoningen.

Minima vooral in particuliere setor

Klouwen ontzenuwde ook het idee dat de allerarmsten met name in corporatiehuizen wonen. Ze huren juist relatief vaker in de particuliere sector. Voor een deel komt dat omdat de wachttijden voor een corporatiewoning gemiddeld veel langer zijn. Op een huis van een corporatie moet 30% van de woningzoekenden langer dan een jaar wachten en op een woning in de particuliere sector 10%.

Gezamenlijk vangnet

Bestuursvoorzitter Walter Hamers van woningstichting Talis hield een pleidooi voor individueel maatwerk bij de aanpak van het armoede- en schuldenvraagstuk. De opmerking dat ‘bij ons als professionals in goede handen is’, kwam hem op gelach uit de zaal te staan. Hij riep alle partijen die te maken hebben met betalingsachterstanden (corporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven) op om gezamenlijk een vangnet te maken voor mensen die ‘uit het systeem vallen’. ‘Eigenlijk zou ook de Wehkamp daaraan moeten meedoen.’

Wel of geen inkomenspolitiek

Over de rol van corporaties bij betaalbaarheid liepen de meningen uiteen. Dat geldt vooral voor de vraag of corporaties inkomenspolitiek moeten voeren, bijvoorbeeld met huur-op-maat constructies. Het lijkt erop dat de voorstanders hiervan met name in de corporatiesector te vinden zijn. Anderen vinden dat het primaat voor de inkomenspolitiek bij de politiek moet blijven liggen.

Zeggenschap over huurbeleid

Tijdens het lunchdebat pleitte Woonbonddirecteur Ronald Paping ervoor om, in lijn met de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, huurdersorganisaties meer zeggenschap te geven, bijvoorbeeld over het huurbeleid. Bert Keijts, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Portaal en bestuurslid van Aedes was het met hem eens. ‘Ze moeten serieus invloed krijgen op de keuzes die we maken. Het is wel spannend, maar we hebben nu te veel last van koudwatervrees.’

Prestatieafspraken

Ook gemeenten moeten betaalbaarheid hoger op de agenda zetten, bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat in het overleg daarover huurdersorganisaties een volwaardige partner horen te zijn, wordt nauwelijks meer betwist. In diverse steden wordt daaraan volop gewerkt, zoals bijvoorbeeld in Tilburg, Leiden, Katwijk, Ede en Amsterdam.

.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen