Kom naar de Woonbond Ledendag

13 juli 2017

De Woonbond organiseert op 23 september een Ledendag in de Central Studios in Utrecht. In de middag dag kunnen persoonlijke leden en bestuursleden van lidorganisaties over verschillende thema’s met elkaar in gesprek om tot aanbevelingen te komen voor de koers van de Woonbond.

Landelijke Huurdersdag

We trappen de dag af met politiek. Wat speelt er in Den Haag wat voor huurders van belang is? Wat betekenen de dan net gepresenteerde miljoenennota en begroting voor hurend Nederland? Welke plannen heeft een nieuw kabinet? Daarna kijken we ook vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hoe zorgen we als huurders dat voldoende betaalbare huurwoningen hoog op de agenda staan?

Huurders aan de knoppen

In de middag kunnen de leden gezamenlijk over diverse thema’s spreken om de Woonbond direct concrete aanbevelingen te doen. Een mooie manier om als leden samen invloed te hebben op de koers van de Woonbond. Hoe kan de Woonbond lokale huurdersorganisaties die zich willen verteken en vernieuwen beter ondersteunen? Hoe kan de Woonbond de dienstverlening aan persoonlijke leden verbeteren?

Commerciële huursector

Een van de themasessies staat compleet in het teken van de commerciële sector. Hoe kan de Woonbond zorgen voor meer zeggenschap van huurders bij commerciële verhuurders? Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en wat zijn de prioriteiten?

Gratis voor leden

De Ledendag is bedoeld voor persoonlijke leden en bestuursleden van lidorganisaties. De dag is gratis bij te wonen, maar als u bij wil zijn moet u zich wel aanmelden via dit webformulier.

Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen