Komt er een actieplan Wonen met zorg?

7 oktober 2013

In een debat over ouderenhuisvesting vorige week in de Tweede Kamer wilde minister Blok nog geen actieplan Wonen en zorg toezeggen. De PvdA dringt daar wel op aan. Ook de Woonbond pleit voor een actieplan.

Oude dame kijkt uit het raam

Het kabinetsbeleid is er op gericht om ouderen alleen nog toegang te geven tot een verzorgings- of verpleeghuis als zij zware zorg nodig hebben. Dat betekent dat veel tehuizen de komende jaren zullen verdwijnen. Maar niet alle ouderen die zorg nodig hebben kunnen in eigen huis blijven wonen. Er ontstaat meer behoefte aan beschermde woonvormen waar ook zorg geleverd kan worden.

Meer ambitie nodig

De PvdA wil dat minister Blok (Wonen) en staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) meer ambitie tonen en een actieplan maken om te voorzien in de stijgende behoefte aan woonruimte voor mensen die zorg nodig hebben. Er moeten veel meer kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden komen. Ook moeten er afspraken komen over de betaalbaarheid van huurwoningen die zijn aangepast op bewoners met een aandoening of handicap.

Minister nog niet overtuigd

De minister liet tijdens het debat weten geen aanleiding en draagvlak te zien voor een actieplan. Hij gaf wel aan dat de situatie kan veranderen als hij nadere informatie krijgt. Daarvoor wil hij de uitkomsten van lopende onderzoeken afwachten, onder andere van de Raad voor de Leefomgeving. Partij 50-plus vindt dat niet voldoende. Met een motie willen zij de minister oproepen om spoedig te starten met een actieplan.

Ook Woonbond pleit voor actieplan

Voorafgaand aan het debat stuurde de Woonbond een brief aan de Tweede Kamer met een pleidooi voor een actieplan. Vanwege de vergrijzing én het kabinetsbeleid zijn veel meer geschikte woningen voor ouderen nodig. En die komen er niet vanzelf. Als gevolg van de verhuurdersheffing zetten veel corporaties de rem op nieuwe bouwprojecten. De Woonbond vindt stimulerend beleid van de overheid daarom noodzakelijk.

senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen