Koopkrachtdaling half miljoen huurders onaanvaardbaar

13 november 2012

Huurders met een middeninkomen worden zwaar getroffen door de inkomensafhankelijke huurverhoging die VVD en PvdA hebben afgesproken in het regeerakkoord. Bijna een half miljoen huurders kan een koopkrachtdaling van 10% tegemoet zien. Onaanvaardbaar, volgens de Woonbond.

Domino met euromunten

Het inkomen van huurders is gemiddeld de helft van dat van kopers. De meeste huishoudens die huren hebben een laag inkomen of een middeninkomen. Voor zover het “middeninkomens” betreft gaat het vooral om  huishoudens met een inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal. Bijna een half miljoen huurders verdient meer dan de ‘scheefhuurgrens’ van € 43.000 euro. Zij verdienen meestal niet royaal daarboven, maar vaak slechts enkele honderden euro’s meer.

Dat we bij ‘scheefhuurders’ niet aan veelverdieners moeten denken blijkt ook uit de cijfers. Het jaarinkomen van de mensen die in het regeerakkoord als ‘scheefhuurder’ worden aangemerkt ligt gemiddeld  vijfentwintigduizend euro lager dan dat van de middeninkomens wiens koopkracht moest worden gerepareerd door het aanpassen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar de huren van deze ‘scheefhuurders’ gaan met sprongen omhoog. Huurders met een modaal inkomen zien hun huur ieder jaar met 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een gezinsinkomen van meer dan 43.000 euro is de stijging zelfs ieder jaar 6,5% boven inflatie.

Huurstijging zorgt voor koopkrachtdaling van meer dan 10%

Deze huurverhoging heeft dramatische gevolgen voor de koopkracht van huurders.  Bij een inflatie van 2,5% gaat de huur van een grote groep mensen ieder jaar met maar liefst 9% omhoog. In 5 jaar tijd betekent dat een huurstijging van 54%.  Een ‘scheefhuurder’ die nu € 400 per maand betaalt, zit over vijf jaar met een huur van € 615.  Wie nu € 500 per maand betaalt, ziet de huur naar € 784 stijgen. Dit heeft een koopkrachtdaling tot gevolg die boven de 10% uitkomt,  ruim boven de marge die de afgelopen weken in de discussies over de inkomensafhankelijke zorgpremie is genoemd. Bij een hogere inflatie pakt de huurstijging nog hoger uit. En dat is niet eens denkbeeldig, want over oktober 2012 was de inflatie 2,9%. 

Dramatisch effect niet zichtbaar in CPB-cijfers

Het dramatische effect van de enorme huurstijging is niet direct zichtbaar in de koopkrachtplaatjes van het CPB. Dat vertroebelt het publieke debat. De huurstijging is door het CPB meegenomen in de prijsontwikkeling, waarmee het koopkrachteffect ervan over alle Nederlanders wordt uitgesmeerd. Dat heeft tot gevolg dat het effect voor huurders sterk wordt onderschat, terwijl het voor huiseigenaren juist overschat wordt. Voor huurders valt de koopkracht veel lager uit dan de CPB-cijfers suggereren.

Opbrengst huurverhoging niet naar woningbouw

De huurverhogingen die VVD en PvdA willen doorvoeren, worden met een heffing direct weggehaald bij de verhuurders. Het gaat om een bedrag van € 2 miljard euro per jaar, wat neerkomt op € 900 euro per woning. In feite is de verhuurdersheffing een ordinaire huurdersbelasting; als je huurt moet ongeveer 15% van de huur afgedragen worden aan de staat. Dit geld kan niet meer worden besteed aan nieuwbouw of aan renovatie van woningen.

Doorstroming blijft utopie

"De inkomensafhankelijke huurverhoging lost de problemen op de woningmarkt niet op", zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ''Omdat er door de verhuurdersheffing niet meer in de huursector geïnvesteerd kan worden blijft doorstroming een utopie." Huurders met een inkomen net boven modaal hebben weinig mogelijkheden om te verhuizen; hun inkomen is veelal te laag of te onzeker voor een hypotheek, en ook te laag om te voldoen aan de minimum inkomenseisen die commerciële verhuurders stellen. Hen rest dan niets anders dan blijven zitten waar ze zitten, maar daar wel een veel hogere huur voor betalen.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen