Kort geding over verkoop WIF-woningen

10 maart 2015

De woningcorporaties die deelnemen aan het Wooninvesteringsfonds (WIF) eisen in een kort geding dat het WIF afziet van de verkoop van 3.817 woningen aan de Britse belegger Round Hill. Het kort geding dient morgen. Het slepende conflict over de verkoop heeft al geleid tot het vertrek van WIF-bestuurder Jacques Thielen.

Rechtszaak

 De deelnemende corporaties, die sinds 2005 duizenden woningen aan het WIF hebben verkocht in ruil voor ‘certificaten’, zijn fel tegen de verkoop, omdat ze vrezen voor tientallen miljoenen het schip in te gaan. Vooral de Rotterdamse corporatie Woonbron zou het slachtoffer worden. Deze corporatie heeft ongeveer een vijfde van de certificaten, die een totale waarde hebben van 170 miljoen. Woonbron vreest een groot deel van zijn geld kwijt te raken als de woningen worden verkocht aan de Britse belegger.

Volgens WIF is verkoop de enige manier om voor 1 april een lening van 290 miljoen te kunnen aflossen bij ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten. Het WIF verkeert financieel in zwaar weer omdat de woningen die ze de afgelopen jaren heeft gekocht door de crisis fors minder waard zijn geworden. Volgens deelnemende corporaties heeft het WIF onrechtmatig gehandeld door hen geen toestemming te vragen voor de verkoop. De certificaathouders bestrijden dat verkoop de enige optie is. Ze hebben een alternatief voorstel voor herfinanciering van de leningen, waarbij eventueel het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en een aantal gemeenten borg staan. De gemeenten met de meeste WIF-woningen zijn Rotterdam (ruim 1.000), Groningen (425), Purmerend (368) en Delft (304)
 
Ook Woonbond tegen verkoop

Ook de Woonbond is tegen de verkoop van de WIF-woningen aan de Engelse belegger, maar om een andere reden. De Woonbond vreest voor hogere huren, slechter onderhoud en slechtere dienstverlening als de woningen in handen komen van de commerciële belegger. De bond wil daarom dat de huizen in de sociale huursector blijven. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Dat biedt betere garanties op betaalbare huren, goed onderhoud en goede dienstverlening’.

Inspectie geeft toestemming

 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van BZK heeft overigens op 5 februari namens minister Blok ‘op basis van de geldende regelgeving’ formeel toestemming gegeven voor de verkoop. ‘Het positieve advies van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft daarbij zwaar meegewogen’, schrijft Blok vandaag in antwoord op Kamervragen over de verkoop van PvdA-Kamerlid Monasch. Tegen de goedkeuring door het ILT kan bewaar worden aangetekend.

rechtszaak
verkoop huurwoningen
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen