Kostendelersnorm zorgt voor problemen

10 november 2016

De in 2015 ingevoerde kostendelersnorm zorgt ervoor dat een deel van de Amsterdamse huishoudens in de bijstand maandelijks geld tekort komt. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in een huis wonen, hoe lager de uitkering. De gedachte achter de kostendelersnorm is dat uitkeringsontvangers die met anderen op hetzelfde adres wonen, geld besparen doordat ze bepaalde kosten delen.

Aandeel bijstand onder de kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt voor 7.620 Amsterdamse huishoudens met een bijstandsuitkering (17% van het aantal Amsterdammers in de bijstand). Het aandeel bijstandsuitkeringen dat te maken heeft met de kostendelersnorm ligt in Amsterdam iets hoger dan in andere grote steden  (tussen 15% en 16%) en in de rest van Nederland (14%).

Maandelijks geld te kort

Met behulp van het Nibud zijn huishoudbegrotingen opgesteld voor huishoudens die met de kostendelersnorm te maken hebben. Hieruit blijkt dat vooral in huishoudens met drie of meer ‘kostendelers’ de inkomsten onvoldoende zijn om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Het gaat om 3.800 Amsterdammers.  

Veel kosten niet te delen

Een groot gedeelte van de uitgaven die uitkeringsontvangers maandelijks doen, bestaat uit uitgaven die zij niet kunnen delen met hun huisgenoten, zoals zorgkosten en uitgaven voor kleding. Deze niet-deelbare uitgaven variëren van € 398,-  voor een alleenstaande tot € 960,- voor een echtpaar met twee kinderen. Bij de huishoudens met drie of meer kostendelers, blijft er hierdoor  vaak weinig over om bij te dragen aan zaken als huur en andere vaste lasten.

Wegvallen huurtoeslag en kwijtschelding lokale belastingen

Bij de 3.820 bijstandsuitkeringen waarbij er sprake is van twee kostendelers is minder vaak geld te kort. Dit speelt wel wanneer één van de kostendelers zo’n hoog inkomen heeft dat er op dat adres geen huurtoeslag aangevraagd kan worden, of dat kwijtschelding van gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting vervallen. Hierdoor nemen de kosten op huishoudniveau toe en is de persoon in de bijstand niet meer in staat de helft van deze kosten op zich te nemen.

Maatschappelijke kosten

De onderzoekers wijzen ook op de maatschappelijke kosten die de kostendelersnorm met zich mee kan brengen. Hierbij valt te denken aan oplopende kosten voor zorg als de bereidheid tot het verrichten van mantelzorg afneemt en maatschappelijke kosten van dakloosheid en jongeren die uit beeld raken van hulpinstanties. 

armoede
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen