Krapte op de huurmarkt

23 mei 2016

Een groeiende groep woningzoekenden verdringt elkaar op een steeds krappere huurmarkt, concludeert het KRO/NCRV-programma De Monitor.

De Woonbond herkent dit beeld. Door de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren zit een half miljoen huishoudens in een te dure huurwoning. De totale voorraad sociale corporatiewoningen is in de periode 2009-2015 gedaald met 262.000, terwijl de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen alleen maar is toegenomen. Hoogleraar Hugo Priemus is in de uitzending zeer kritisch op het woonbeleid van minister Blok, waarin wordt aangestuurd op een steeds kleinere corporatiesector. Priemus: ´Er is één persoon in Nederland die vindt dat er te veel sociale huurwoningen zijn, maar die is wel toevallig minister.´

Verhuurderheffing

Volgens corporatie Haag Wonen moet er hard worden bijgebouwd, maar lukt dat niet door de verhuurderheffing. ´De verhuurderheffing zet jaar in jaar uit een behoorlijke druk op de kasstroom´, zegt directeur-bestuurder Karin van Dreven in de uitzending. Haag Wonen betaalt jaarlijks tien miljoen euro verhuurderheffing. De heffing wordt binnenkort geëvalueerd in de Tweede Kamer. Wat de Woonbond betreft is dat een uitgelezen moment om de heffing af te schaffen. De heffing is een verkapte belasting voor sociale huurders en zorgt ervoor dat corporaties minder investeren in nieuwbouw.

Passend toewijzen

Sinds januari moeten corporaties passend toewijzen. Dat houdt in dat huurtoeslagontvangers een huurwoning wordt toegewezen onder de aftoppingsgrens. Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden ligt dat net onder of net boven de € 600,-. De Woonbond is voor passend toewijzen, omdat er anders te vaak een hoge huurprijs wordt gerekend aan lage inkomens.

Te hoge huurprijs voor grensgevallen

De Monitor krijgt veel meldingen van woningzoekenden die door de manier waarop corporaties in de parktijk passend toewijzen in de problemen komen. Bijvoorbeeld doordat huurders die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, alleen woningen tegen hoge huurprijzen krijgen aangeboden. De huurprijzen voor deze groep liggen al snel in de buurt van de € 700,-. Daar kiezen corporaties overigens zelf voor. Ze gaan zelf over de huurprijs waar ze woningen voor aanbieden. Dat ze huurtoeslagontvangers een huurprijs moeten rekenen onder de aftoppingsgrens, betekent niet dat ze andere sociale huurwoningen duur moeten aanbieden.

Goede monitoring

Minister Blok wilde niet reageren in de uitzending. Voor de Woonbond is het van belang dat de uitvoering van het passend toewijzen goed gemonitord wordt. Het is een goede zaak dat minder huurders een te dure woning krijgen, maar in de uitvoering van de wet gaat er veel mis. Daarbij is het van belang dat de slagingskans op een woning voor huurtoeslagontvangers niet afneemt, doordat er te weinig betaalbare huurwoningen worden aangeboden.

beschikbaarheid
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen