Kritiek op sloop sociale huurwoningen Rotterdam

4 december 2015

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) wil 20.000 sociale huurwoningen slopen om plaats te maken voor duurdere woningen. De samenwerkende huurdersorganisaties in Rotterdam (Huurdersnetwerk Rotterdam) maakten eerder al gehakt van dit plan in een  reactie op de Woonvisie van het college. Ook woningcorporatie Havensteder heeft nu stevige kritiek op de sloopplannen.

Sloop van woningen

In de Woonvisie gaat de wethouder uit van een overschot aan betaalbare corporatiewoningen. Volgens Havensteder is er in Rotterdam juist een tekort aan sociale huurwoningen. In het Algemeen Dagblad van 1 december voorspelt Havenstederbestuurder Hedy van den Berk dat de vraag naar sociale huurwoningen in de havenstad juist zal toenemen.

Felle kritiek Huurdersnetwerk Rotterdam

De samenwerkende Rotterdamse huurdersorganisaties zijn ook faliekant tegen de sloopplannen. In een gezamenlijke reactie op de Woonvisie, schreef het Huurdersnetwerk Rotterdam: ‘Het toevoegen van middeldure en dure woningen hoeft niet ten koste te gaan van de betaalbare voorraad. Wij zien een groeiende behoefte aan betaalbare woningen, terwijl het aantal prikkels om woningen juist te liberaliseren en verkopen toeneemt. De betaalbare voorraad staat nu al onder druk. Een groot deel van de huurders in Rotterdam die op de sociale woningvoorraad zijn aangewezen, kampt al met betalingsproblemen en zal dankzij deze woonvisie en het al ingezette gemeentebeleid verder in de problemen komen.’

De Woonbond waarschuwt landelijk ook al langer tegen het afnemen van het aantal betaalbare sociale huurwoningen, terwijl de vraag juist toeneemt.

Gemeenteraad Rotterdam

De strijd om de sloop van de corporatiewoningen is nog niet gestreden. De gemeenteraad in Rotterdam moet nog wel akkoord gaan met de plannen uit de Woonvisie. De gemeenteraad debatteert 17 december over de Woonvisie. De commissie Bouwen en Wonen bespreekt de Woonvisie op 9 december.

beschikbaarheid
huurdersorganisatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen