Kwart woningcorporaties is Gluurvrij

10 juli 2013

Meer dan een kwart van alle sociale huurders in Nederland hoeft dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. Bijna een kwart van de woningcorporaties is 'gluurvrij' en ziet af van de inkomensafhankelijke huurverhogingen van 4,5 en 6,5 procent.

hand met steeds hogere stapeltjes euromunten

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Woonbond op het meldpunt Gluurvrije Verhuurders. De inventarisatie maakt duidelijk dat een groot deel van alle corporaties weloverwogen, creatief en sociaal zijn omgegaan met de nieuwe wetgeving.

In maart voorspelde de NOS nog dat 1 op de 10 corporaties geen gebruik zou maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Maar nu blijkt het dus om bijna 1 op de 4 corporaties te gaan: 89 van de 389 woningcorporaties. Tesamen bezitten ze zo'n 624.000 woningen, bijna 28 procent van alle 2.243.000 corporatiewoningen.

Groot en gluurvrij

Portaal is met 56.000 woningen de grootste gluurvrije verhuurder. De landelijke corporatie was wel degelijk van plan om een gluurverhoging te vragen, maar zag ervan af toen bleek dat de door de belastingdienst aangeleverde gegevens onvolledig waren.

Grootste tien

Datzelfde geldt voor de eveneens landelijke verhuurder Mooiland Vitalis (27.721 woningen). Afgezien van Haag Wonen (22.698) zijn er opvallend weinig grote gluurvrije verhuurders in de Randstad. De andere grote gluurvrije corporaties zijn Woonbedrijf uit Eindhoven, Wonen Limburg, Woonfriesland, Aramis-AlleeWonen uit Roosendaal, Elkien uit Leeuwarden, Intermaris uit Hoorn, Accolade uit Smallingerland en Brabant Wonen.

Administratief monster

Van de gluurvrije verhuurders geven 40 aan (vooral) om praktische redenen gluurvrij te blijven en 37 om zowel principiële als praktische redenen. De inkomensafkankelijke huurverhoging als 'administratief monster', bleek geen fabeltje: de belastingdienst was in veel gevallen niet in staat om tijdig de juiste inkomensverklaringen van huurders aan te leveren. Door de uitvoeringsproblemen zagen tientallen corporaties af van de gluurverhoging. Een aantal van hen (Patrimonium-Veenendaal), Qua Wonen, KleurrijkWonen en Woonpalet) dienden een schadeclaim in bij de staat vanwege gederfde inkomsten.

Principiële tegenstanders

Andere verhuurders (12) zagen (vooral) om principiële redenen van de gluurverhoging af. Ze zien inkomenspolitiek niet als hun taak en willen huren betaalbaar houden. Niet het inkomen van de huurder, maar de kwaliteit van de woning moet de huurprijs bepalen. Ze vinden scheefwonen niet zo’n probleem.

Ook geen 1,5%

Tien gluurvrije verhuurders hebben zelfs de 'basishuurverhoging' van 1,5 procent niet gevraagd en houden de huurstijging beperkt tot het inflatiepercentage van 2,5 procent. 'Juist de doelgroep krijgt het al zo zwaar te verduren en daarbij lopen de huurachterstanden op’, meldt Elkien. Trudo gaat zelfs zo ver om een deel van zijn huurders slechts 2 procent te vragen.

Niet gluurvrij wel sociaal


Van de niet-gluurvrije corporaties kiezen enkelen ervoor alleen de inkomens van meer dan € 43.000,- de 6,5 procent op te leggen. Hun andere huurders krijgen allemaal 4 procent (of minder). Andere corporaties hebben rekening gehouden met het energielabel: een slecht label (E, F of G) betekent een lagere (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Het is helaas niet uit te sluiten dat er een paar gluurvrije verhuurders niet op de lijst terecht zijn gekomen.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen