Laat flex niet de norm zijn

3 februari 2021

‘Voorkom dat woningzoekenden noodgedwongen van woning naar woning hoppen en beperk daarom flexcontracten’, zegt Zeno Winkels in de podcast ‘Meer dan een huis’.

Directeur Zeno Winkels van de Woonbond op werkbezoek in de Tweede Kamer

Flexwoningen passen bij mensen die tijdelijk een woonruimte zoeken, denk aan studenten die zeker weten dat ze na één studiejaar doorverhuizen naar een ander stad. Maar directeur Zeno Winkels van De Woonbond waarschuwt dat het niet de bedoeling is dat mensen die op zoek zijn naar een permanent verblijfadres gedwongen door tijdelijke huurcontracten steeds van woning moeten wisselen. ‘Voorkom dat mensen die voor altijd een woonruimte zoeken van flexwoning naar flexwoning verhuizen. Dat is niet de bedoeling van een flexwoning’, aldus Winkels in de podcast ‘Meer dan een huis’ van Aedes.

Flex alleen voor student

Bestuursvoorzitter Rob Haans van woningcorporatie De Alliantie wijst er op dat flexcontracten nodig zijn om studentenhuisvesting te behouden voor studenten. In de podcast haalt hij de herinnering op aan een huurder die dankzij huurbescherming de rest van zijn leven in een Amsterdamse studentenwoning bleef wonen: ‘Tijdens een wandeling door de stad wees iemand mij een studentenwoning aan waar de bewoner vertrok omdat hij op z’n zeventigste naar het bejaardenhuis ging. Dat willen wij niet, dit soort woonruimte moet worden behouden voor studenten.’ Volgens hem helpen flexcontracten studenten om na hun studie andere woonruimte vinden en studentenkamers beschikbaar te houden.

Voorstel: meer tijdelijke huur

Na de introductie van de flexcontracten signaleert Winkels de trend dat behalve studenten en personen die daadwerkelijk tijdelijk iets willen huren, ook woningzoekenden die wel permanent willen wonen vaker worden geconfronteerd met flexcontracten. Hij wijst er in de podcast op dat er nu ook contracten voor twee jaar mogelijk zijn geworden in een normale huursituatie en er ligt in de Tweede kamer een voorstel om die tijdelijke periode nogmaals te verlengen. Een woning kan dan twee maal voor twee jaar worden verhuurd.

Onzekerheid nekt huurder

Winkels benadrukt dat dit soort contracten huurder onzekerheid en mensen belemmert in hun ontwikkeling. Volgens hem verslechtert de woonkwaliteit van de huurwoning doordat de huurder niet investeert in zijn woning. ‘Een huurder hangt geen nieuwe gordijnen op als onbekend is of hij er na twee jaar nog wel woont. De kwaliteit van zijn woonsituatie wordt langzaam slechter, zonder dat je dat van dag tot dag ziet. Als je kinderen wil, maar je hebt een tijdelijk huurcontract, wacht je misschien met kinderen omdat je niet weet of je na een jaar moet verhuizen. En als je dan wéér een tijdelijk huurcontract krijgt, wacht je wéér een jaar. Kortom, er zijn genoeg redenen om niet tevreden te zijn over korte termijn contracten. Ze leiden tot te veel onzekerheid bij huurders’.

‘Weg met de wooncrisis’

De Woonbond kaart de onzekerheid door toenemende flexcontracten aan in haar campagne ‘weg met de wooncrisis’. Deze campagne richt zich op het komende kabinetsbeleid en roept met een petitie de aankomend minister van Volkshuisvesting op om mens boven markt te plaatsen en te investeren in brede volkshuisvesting. Teken de petitie en steun de oproep aan de aankomend minister van Volkshuisvesting.

Flex lost woningnood niet op

Rob Haans bestrijdt dat flexcontracten worden ingezet voor mensen die naar een permanent woonadres zoeken. Volgens hem zijn flexcontracten vooral voor studenten en statushouders bedoeld die uiteindelijk willen doorstromen naar passende, permanente woningen. Winkels: ‘Flexwoningen zijn een noodoplossing, maar het is oplossing voor mensen die woonruimte zoeken, maar geen oplossing voor het probleem op de woningmarkt.’ 

'Meer dan een huis'

Zeno Winkels en Rob Haans kwamen in de zesde aflevering van de podcast ‘Meer dan een huis’ aan het woord over flexwonen. Deze podcastserie is een initiatief van woningcorporatiekoepel Aedes. Op haar site schrijft Aedes dat presentator Quintin Wierenga elke aflevering zoekt naar antwoorden op prangende vragen over leefbaarheid, duurzaamheid, woningnood, wonen en zorg en andere aspecten van het sociale huurstelsel.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen