Laat Vestia weer een sociaal verhuurder zijn

24 april 2020

Sinds het derivatendebacle van Vestia zit de corporatie in financieel zwaar weer. Dat is niet de schuld van de huurders, toch zitten zij wel al jarenlang met de gebakken peren.

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

Woningen worden verkocht aan beleggers, onderhoud laat te wensen over en de huurprijzen stijgen hard. Nu blijkt dat de toezichthouder heeft laten weten de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over huurbevriezing en verlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur niet toe te staan bij Vestia.

Tegen wens huurders

De Landelijke Huurdersraad Vestia adviseerde de corporatie de afspraken over huurverlaging en bevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huur uit te voeren. De WSW (financiële toezichthouder) oordeelt echter dat de financiële situatie van Vestia dat niet toelaat.

Huurders Vestia weer de klos

‘Vestia zit misschien krap bij kas, maar dat geldt voor veel van hun huurders al helemaal. Die zijn nu de dupe. Dat mag het kabinet niet laten gebeuren,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘We zitten nu in een situatie dat een sociale verhuurder, niet aan zijn kerntaak toekomt. Zorgen voor betaalbare woonruimte voor mensen met een krappe beurs. Daar moet de overheid ingrijpen. Aangezien het kabinet via de verhuurderheffing en ander belastingen jaarlijks miljarden uit de sociale huursector trekt, is het niet meer dan normaal om bij te springen.’ De Woonbond stuurde een brief aan de Tweede Kamer met de oproep ervoor te zorgen dat Vestia het Sociaal huurakkoord kan uitvoeren. 

De Woonbond heeft een online check waarmee huurders kunnen zien of ze in aanmerking komen voor huurbevriezing of verlaging. Huurders kunnen corporaties die niet meedoen aan de afspraken melden op ons meldformulier Sociaal Huurakkoord.

betaalbaarheid
sociaal huurakkoord

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen