Lage middeninkomens mogen weer sociaal huren in Tilburg

7 mei 2012

​Woningzoekenden met een inkomen tussen 34.085 en 38.000 euro komen in Tilburg weer in aanmerking voor een sociale huurwoning. 

Huisjes op 50-eurobiljetten.

De Tilburgse woningcorporaties, het stedelijk bewonersoverleg Tilburg (SBOT) en het college van B&W besloten onlangs tot verruiming van de woningtoewijzingsregels. Vanaf vandaag kunnen Tilburgse huishoudens met een inkomen tussen 34.085 en 38.000 weer op woningen uit de sociale huurvoorraad reageren. 

De aanpassing volgt op onderzoek dat de Tilburgse corporaties eind vorig jaar uitvoerden. Dat onderzoek wees uit dat Tilburgse huishoudens met een inkomen tussen 34.085 en 38.000 euro nauwelijks nog aan passende woonruimte kunnen komen. In de particuliere sector is voor deze groep vrijwel geen betaalbaar woningaanbod. Koopwoningen zijn door de hypotheekeisen en hoge prijzen ook niet bereikbaar voor deze groep.

Ook in de stadsregio Amsterdam besloten de corporaties onlangs tot aanpassing in het toewijzingsbeleid. Daar is besloten om gezinnen met een inkomen tot 38.000 weer kans te bieden op een sociale huurwoning.  Maar voor alleenstaanden en samenwonenden geldt de inkomensgrens van 34.085 nog steeds. 

Inkomensgrens is kabinetsbeleid

De strenge inkomensgrens voor sociale huurwoningen werd in januari 2011 van kracht. Op basis van Europese regelgeving bepaalde het kabinet dat corporaties 90% van hun vrijkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens die (destijds) minder dan 33.614 euro per jaar verdienen. In januari 2012 werd de grens geïndexeerd naar 34.085 euro. In maart 2011 opende de Woonbond het meldpunt www.ikwilookwonen.nl. Inmiddels hebben zich daar een kleine 4.400 gedupeerden gemeld.

Aanpassing landelijke regels nodig

In steeds meer gemeenten wordt besloten om het toewijzingsbeleid iets te versoepelen, maar de Woonbond ziet deze aanpassingen als ontoereikend om de problemen op te lossen die door te strenge inkomensgrens ontstaan zijn. Om ervoor te zorgen dat bescheiden middeninkomens weer in een huurwoning terecht kunnen moet de inkomensgrens omhoog. Ook de manier waarop het inkomen dat recht geeft op een woning wordt berekend zou volgens de Woonbond eerlijker moeten.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensgrens
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen