Lagere huurverhoging bij Ymere

14 april 2022

Ymere beperkt de jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen in juli 2022 tot gemiddeld 1,6 procent. Dit is de uitkomst van stevige onderhandelingen met Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

Twee mannen met spaarpot en telraam op bank
Veel huurders hebben het financieel moeilijk

Daarmee blijft de woningcorporatie voor veel huurders met een lager inkomen onder de wettelijk toegestane verhoging van 2,3 procent. 

Inspannend onderhandelingstraject

‘Het is een inspannend onderhandelingstraject geweest’, laat Wilma van Lijf weten, voorzitter van de huurdersorganisatie. ‘Tijdens het laatste overleg over de huurverhoging tussen SHY en Ymere stopte het op 1,8 procent. Een dag later heb ik persoonlijk gebeld met directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere en hem gevraagd: ‘Als wij op 1,6 procent zitten nemen wij een grote stap. Kunnen jullie die ook zetten?

Wettelijke huurverhoging niet op te brengen

‘SHY zet ieder jaar in op nul procent verhoging, ook al weten we dat dat een onhaalbare kaart is. Dit jaar hebben we extra hard gevochten. De enorme inflatie en de hoge energiekosten maken het leven van de huurders die wij vertegenwoordigen zoveel duurder. Een huurverhoging in deze situatie is niet op te brengen, zeker niet voor wie het financieel al moeilijk heeft.’

'Ymere laat haar sociale gezicht zien'

Voorzitter van de huurdersorganisatie, Wilma van Lijf is gelukkig met de uitkomst: ‘Het zijn niet alleen de laagste inkomens die het water aan de lippen staat. Het gaat ook om de middeninkomens. We hebben kunnen vaststellen dat Ymere de huur voor middeninkomens aftopt bij 1068 euro. Ik vind dat deze keer de onderhandelingen met Ymere zeer goed verlopen zijn. De woningcorporatie heeft aan alle kanten haar sociale gezicht laten zien.’

Verhuurders bereid om te luisteren naar huurdersorganisaties

Woordvoerder van de Woonbond Marcel Trip vindt het goed om te zien dat er huurdersorganisaties zijn die in overleg tot een lagere huurstijging weten te komen. ‘Dit laat zien dat wanneer verhuurders bereid zijn te luisteren naar de argumenten van huurdersorganisaties, er gezamenlijk stappen gezet kunnen worden waar huurders wat aan hebben.’ 

Woonbond pleit voor huurbevriezing

Op landelijk niveau waarschuwt de Woonbond ervoor dat de ruimte voor huurverhogingen veel te hoog is, zowel in de sociale als de vrije sector.  Met name gezien de hoge inflatie die bij gelijkblijvend beleid in 2023 tot hele hoge maximale huurverhogingen zal leiden. In een brandbrief aan de politiek pleitte de bond dan ook voor een huurbevriezing. 

Let op. De 1,6% uit het bericht betreft een gemiddelde. Het kan dus goed zijn dat je als Ymerehuurder een hogere of lagere huurverhoging had.
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen