Landelijke Bewonersdag: wij willen de regie terug over onze buurt

17 november 2014

Ruim zevenhonderd actieve wijkbewoners uit het hele land waren zaterdag 15 november aanwezig op de Landelijke Bewonersdag in de Grolsch Veste in Enschede. Ze hadden één centrale boodschap voor politici en professionals: wij willen de regie terug over onze buurt en de buurtvoorzieningen.

LSA Bewonersdag 2014

Voorzitter Joke Bakker van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) opende de bewonersdag met een oproep om de regie als bewoners weer in eigen hand te nemen. ‘Wij willen niet langer figuranten zijn in de films van anderen. En dat niet alleen om dat we er niks voor betaald krijgen. Wij willen onze eigen films maken en daar een fatsoenlijk budget voor krijgen. Wij willen de regie terug, nu. Camera, licht, actie…’

De regie terug

Het thema ‘De regie terug’ liep als een rode draad door de hele dag in het FC Twentestadion. Ook de in ruime mate aanwezige politici en professionals lijken steeds meer voor deze nadrukkelijke bewonerswens te voelen, zij het soms schoorvoetend. ‘Niet de bewoners moeten veranderen, maar wij. We moeten veel meer met bewoners samenwerken en samen plannen maken. Dat vereist een andere opstelling en dat zal heel erg wennen zijn’, zei burgemeester Michael Sijbom van de gemeente Losser, die voor de gelegenheid was uitgeroepen tot ‘burgemeester van de toekomst’.

Initiatiefvoorstel buurtrechten

Als het aan PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal ligt, krijgen buurtbewoners binnenkort al aanzienlijk meer rechten. Onlangs diende ze een initiatiefvoorstel buurtrechten in om bewonersinitiatieven landelijk te ondersteunen. ‘Als je meer gaat vragen van burgers, dan moet je ze ook meer bevoegdheden geven en de juiste voorwaarden scheppen om initiatieven te nemen.’ Ze rekent op een ruime Kamermeerderheid voor haar voorstel. ‘Minister Plasterk gaat het in ieder geval omarmen’, zei ze tijdens de bewonersdag.

Parlementaire Enquête Woningcorporaties

Zeggenschap voor bewoners en huurders is ook een actueel politiek thema. In december spreekt de Tweede Kamer erover, naar aanleiding van het eindrapport van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties, dat pleit voor aanzienlijk meer zeggenschap voor huurders. Het LSA en medeorganisator de Woonbond besloten de dag met een gezamenlijke oproep voor meer zeggenschap. 'De parlementaire enquête Woningcorporaties heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat er gebeurt als je beslissingen maakt over de hoofden van huurders heen, als ze alleen maar mogen betalen en niet bepalen. Als bewoners veel meer centraal hadden gestaan dan waren als die schandalen niet gebeurd,' aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Wij pleiten voor het versterken van de positie van huurders. Geef ze de middelen en rechten om een echte tegenkracht voor corporaties te kunnen zijn.'Wij willen dat bewoners veel meer de regie hebben. Wij willen meer zeggenschap en niet zo’n beetje ook, ' vulde Ties de Ruijter, de nieuwe directeur van het LSA aan.

Plein van de Harde Cash

Tussen alle statements door konden de bewoners kiezen uit tal van workshops, masterclasses colleges en debatten, waaronder een paar buiten op de tribune bij 11 graden celsius. Om de aanwezigen warm te houden werd warme chocolademelk geserveerd. Andere bewoners wisselden ervaringen uit op het Pioniersplein en het wheelen en dealenplein. Of ze deden ideeën op voor fondsenwerving op het Plein van de Harde Cash. Dat laatste overigens niet tot ieders tevredenheid. ‘Ik ben op zoek naar een sponsor voor onze wijkkrant die wegbezuinigd is, maar alle fondsen hebben hun eigen regeltjes en niemand lijkt iets voor ons te kunnen doen. De drempels die worden opgeworpen zijn zo hoog en de weg is zo lang, dat het heel moeilijk wordt’, verzuchtte een vertegenwoordiger van het wijkplatform in Almelo.

Aan de bal

Van dat soort drempels hadden drie jonge buurtbewoners met petjes op en een zwarte LSA-das om geen last. Geheel in de stijl van de dag namen ze op het inmiddels lege Plein van de Harde Cash de regie in eigen hand en speelden minutenlang lang een bal naar elkaar over. Je bent tenslotte in het FC Twentestadion of niet.

LSA
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen