Langer thuis blijven wonen alleen bij lichte zorg

3 oktober 2012

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met de uitwerking van een plan om mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Wie intensieve verzorging nodig heeft kan volgend jaar nog in een instelling terecht, wie lichtere zorg behoeft niet meer.

Oude dame achter rollator

Het kabinet was van plan om een grote groep zorgbehoevenden niet langer tot een instelling toe te laten, maar in plaats daarvan passende zorg thuis te bieden. De keuze om in een instelling te gaan wonen kan dan niet meer  worden gemaakt.

Deze in het Lenteakkoord afgesproken maatregel zou specifiek gaan gelden voor mensen die na januari 2013 een indicatie voor zorg krijgen volgens een Zorgzwaartepakket op niveau 1, 2 of 3. Dit zou een de overheid een besparing opleveren, want zorg aan huis is goedkoper dan zorg in een instelling.

Bezuiniging afgezwakt

Na protest door tal van cliënten- en zorgorganisaties heeft de ministerraad nu besloten dat het nieuwe beleid per 2013 alleen gaat gelden voor Zorgzwaartepakket 1 en 2. Het gaat dan om mensen die dagelijks (veel) hulp nodig hebben bij hun persoonlijke verzorging, maar die nog wel zelfredzaam genoeg zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Er wordt een jaar langer tijd de tijd genomen om de maatregel uit te werken voor mensen die zwaardere zorg behoeven. (Zorgzwaartepakket op niveau 3)

Meer levensloopgeschikte woningen

Naar aanleiding van de bezuinigingsplannen heeft ook de Woonbond zijn zorgen geuit. De Woonbond ondersteunt het principe om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar alleen als de randvoorwaarden aanwezig zijn om dit verantwoord mogelijk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er meer levensloopgeschikte woningen moeten komen waar deze mensen naar toe kunnen verhuizen als aanpassen van de woning onvoldoende soelaas biedt, en dat passende zorg aan huis ook echt geleverd moet kunnen worden. Zorgbehoevenden komen ernstig in de problemen als hun huisvesting niet voldoet of de zorg aan huis niet geleverd kan worden op het moment dat zij dat nodig hebben.

Actieplan Ouderenhuisvesting nodig

Aan levensloopgeschikte woningen is op dit moment een groot tekort. Als dat niet verandert zal een grote groep zorgbehoevenden straks niet meer geschikt kunnen wonen. De Woonbond blijft daarom aandringen op meer haast in het realiseren van een Actieplan Ouderenhuisvesting.

Inkomensgrens voor aangepast wonen in sociale huursector moet verdwijnen

De meeste woningen die voor ouderen of mensen met een handicap geschikt zijn worden door woningcorporaties gebouwd, en als sociale huurwoning verhuurd. In de commerciële huursector bestaan dit soort woningen nauwelijks, en een woning kopen is voor ouderen met een bescheiden middeninkomen veelal niet mogelijk. De Woonbond wijst er daarom op dat afschaffen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen noodzakelijk is voor deze groep. Sinds januari 2012 geldt voor mensen met een aantal specifieke zorgindicaties al geen inkomensgrens meer, maar voor de mensen die straks in plaats van een Zorgzwaartepakket zorg aan huis krijgen is dat nog niet geregeld.​

senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen