Lastenverzwaring brengt aanpak huurwoningen in gevaar

19 april 2018

Er worden de komende jaren tienduizenden huurwoningen minder gerenoveerd en gebouwd, vanwege een pakket aan nieuwe belastingmaatregelen.

Bouwgrond met in de verte wijk in aanbouw

De maatregelen leveren corporaties een lastenverzwaring op van een miljard euro, waarschuwt Aedes-voorzitter Marnix Norder vandaag in de Telegraaf. ‘Met deze lastenverzwaring gaan we mogelijk onze eigen doelstelling niet eens halen. Een miljard euro staat gelijk aan 67.000 nieuwbouwwoningen, een stad als Amersfoort.’

Aanpak belastingontwijking multinationals

Het gaat om een pakket van belastingmaatregelen, waaronder een verminderde renteaftrek op leningen. Dit vloeit voort uit Europese afspraken om te voorkomen dat internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting betalen. Het kabinet weigert een uitzondering te maken voor de woningcorporaties, terwijl het hier niet gaat om multinationals.

Kabinet schuift rekening naar huurders en woningzoekenden

De Woonbond is ook tegen deze onnodige lastenverzwaring. Sociale huurders en woningzoekenden zijn de dupe van de belastingmaatregelen. Huurders brengen het geld op voor corporaties en krijgen zo opnieuw de rekening gepresenteerd, terwijl er juist ruimte gevonden moet worden voor huurverlaging. De route voor lagere woonlasten via energiebesparende renovaties wordt ook moeilijker door onnodig in de investeringscapaciteit van corporaties te snijden. Woningzoekenden lopen door teruglopende investeringen tegen nog langere wachttijden aan, terwijl het tekort aan sociale huurwoningen al enorm is.

Aedes
beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen