Lid Raad van Toezicht gezocht

8 april 2022

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) geeft inzicht op het maatschappelijk presteren van de woningcorporaties. Ze brengen de maatschappelijke prestaties van een corporatie in kaart, en laten zien waar het beter kan.

Toezicht op wonen

De SVWN heeft een vacature voor  een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Woonbond. We roepen geschikte kandidaten met hart voor volkshuisvesting op om te reageren. De vacature en profielschets zijn te vinden op de website van de SVWN.

Visitatie

Elke vier jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. De prestaties worden ingedeeld naar de thema's van de prestatieafspraken. Vaak betreft dat onder meer onder meer woningtoewijzing, doorstroming en betaalbaarheid. De kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in een wijk. Dat biedt ook voor huurdersorganisaties belangrijke inzichten in het presteren van de corporatie.

woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen