Linkse oppositie wil snelle aanpak wooncrisis

4 juni 2021

De SP, Groenlinks en de PvdA lieten lieten gisteren weten nog vóór de formatie de wooncrisis aan te willen pakken. Ze willen niet wachten op een nieuw kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. 

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De wooncrisis is niet demissionair. Terwijl foute verhuurders schathemeltjerijk worden komen huurders in de knel. Daarom willen wij meer zekerheid, rechten en steun voor huurders en een hardere aanpak van foute verhuurders.” De partijen kwamen gezamenlijk met een vijfpuntenplan om de wooncrisis aan te pakken. 

Vijfpuntenplan aanpak wooncrisis

Zo willen de partijen de verkoop van sociale huurwoningen beperken en huisjesmelkers strenger aanpakken. Hieronder zetten we de vijf punten op een rijtje:

VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN AAN BANDEN

Dit is een initiatiefwet van de PvdA, mede-ingediend door SP en GroenLinks, die ervoor zorgt dat het verkopen, liberaliseren en slopen van sociale huurwoningen alleen mag wanneer er ten minste evenveel woningen voor terugkomen. Op deze manier willen de partijen voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen afneemt.

HUURDERS IN NOOD OOK IN VRIJE SECTOR RECHT OP HUURVERLAGING

Huurders die financieel in de knel komen, door bijvoorbeeld een terugval in het inkomen, mogen niet op straat komen te staan. Ook in de vrije sector moeten zij in zo’n geval recht hebben op huurverlaging. 

STOP TIJDELIJKE HUURCONTRACTEN

De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid. Huurders verdienen juist nu de zekerheid van een dak boven hun hoofd en daarom moet er een stop komen op tijdelijke huurcontracten.

HOGERE HUISJESMELKERSBOETE EN INTREKKEN VERGUNNINGEN

Foute pandjesbazen mogen niet schatrijk worden over de hoofden van huurders. Huisjesmelkers moeten harder worden aangepakt met hogere boetes en door het intrekken van hun verhuurdersvergunning.

STEUN VOOR DAKLOZEN

Niemand mag noodgedwongen op straat leven. Het aantal daklozen in Nederland moet teruggedrongen worden en degenen zonder onderdak moeten beter geholpen worden. 

Kamermeerderheid voor aanpakken huurprijzen vrije sector

De Woonbond is blij met de voorstellen van de partijen die zorgen voor een meer betaalbare woningen en meer zekerheid voor huurders. Daarnaast wijst de bond erop dat er nu ook een Kamermeerderheid bestaat voor het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Daarmee worden huurders in de vrije markt beschermd tegen woekerprijzen en komen de prijzen van deze huurwoningen meer in lijn met de kwaliteit van de woning.

"Woonruimte is heel schaars in Nederland. Wonen is een grondrecht. De Nederlander moet beschermd worden tegen woekerprijzen,"  aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels bij RTL nieuws.

beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen