Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging

23 juni 2017

Bent u het niet eens met de huurverhoging die per 1 juli ingaat? Maak dan voor de ingangsdatum bezwaar. Daarna kan het niet meer en zit u aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Hoe werkt bezwaar maken?

Schriftelijk bezwaar maken kan tot en met 30 juni. Uw bezwaarschrift moet vóór 1 juli in de brievenbus of mailbox van uw verhuurder belanden. De oude huurprijs blijven betalen kan tot het moment dat de huur van juli betaald moet zijn. Bij de meeste verhuurders is dat ook 1 juli. Als u per automatische incasso betaalt, zult u uw incasso-opdracht moeten intrekken, anders wordt het verhoogde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u er natuurlijk wel aan denken de huur op een andere manier te betalen, bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt 

Voor u bezwaar maakt, raden we u aan om te controleren of uw bezwaar kans op succes heeft. Met de digitale check Controleer de Huurverhoging kunt u nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als u met succes bezwaar kunt maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder. Het gaat hier om huurwoningen in de gereguleerde sector.

Huurderslijn

Vragen over de jaarlijkse huurverhoging? Leden van de Woonbond kunnen daarvoor terecht bij de Huurderslijn.

jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen