Maak bezwaar tegen de gluurverhoging

18 april 2012

De Woonbond roept huurders op om de 5% extra huurverhoging te weigeren. Veel huurders ontvangen in deze periode aanzeggingen voor een huurverhoging boven het inflatiepercentage van 2,3%. Omdat deze gluurverhoging is gebaseerd op onwettig verstrekte gegevens, zijn deze aanzeggingen onrechtmatig.

Vijf procent

De Woonbond roept huurders daarom op om bezwaar te maken tegen deze extra huurverhoging. Vorige week heeft de rechter de Belastingdienst verboden om de verhuurders nog langer inkomensindicaties te sturen. Deze week heeft minister Spies daaruit de conclusie getrokken dat alle eerder verstrekte inkomensindicaties moeten worden vernietigd en niet gebruikt mogen worden als motivering om een extra huurverhoging van 5% aan te zeggen.

Dit heeft grote gevolgen voor aanzegging voor de huurverhoging die huurders hebben ontvangen of gaan ontvangen.

Aanzegging al ontvangen?

Veel verhuurders hadden hun aanzeggingen al gedaan voordat de uitspraak van de rechter is gedaan. Hierdoor zijn alle aanzeggingen voor extra huurverhoging gebaseerd op de oude stand van zaken. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter heeft minister Spies besloten dat alle verstrekte inkomensindicaties vernietigd moeten worden. Hiermee vervalt ook de grond voor de aanzegging van de extra huurverhoging.

Maak bezwaar vóór 1 juli

Dat betekent echter nog niet dat het voorstel voor huurverhoging dat huurders hebben ontvangen, automatisch van tafel is. Als een huurder niet reageert op het voorstel van de verhuurder en vanaf 1 juli de gevraagde extra huurverhoging betaalt, kan de verhuurder er van uitgaan dat de huurder instemt met de voorgestelde huurverhoging. Daarom adviseert de Woonbond alle huurders die een aanzegging voor extra huurverhoging hebben gehad, hiertegen vóór 1 juli bij hun verhuurder bezwaar te maken.

Verhuurder moet bezwaar behandelen

De Woonbond heeft signalen ontvangen dat er verhuurders zijn die een bezwaar tegen de extra huurverhoging niet in behandeling nemen. Die mogelijkheid hebben zij echter niet. Volgens de wet mag een huurverhoging waartegen bezwaar is gemaakt pas worden afgedwongen als de huurcommissie dat heeft toegestaan. Als de verhuurder niet op tijd (binnen zes weken) met het bezwaar van de huurder naar de huurcommissie gaat, betekent dat automatisch dat hij dit bezwaar honoreert.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen