Maak op tijd bezwaar tegen de huurverhoging

17 juni 2016

Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? De komende dagen kunt u nog bezwaar maken. Na 30 juni bent u te laat. U zit dan aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt alleen bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken met een brief? Zorg dan dat die brief vóór 1 juli bij uw verhuurder is.  Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet hij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Totdat de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan kunt u de oude huurprijs blijven betalen. Als u ongelijk krijgt van de Huurcommissie moet u de huurverhoging alsnog betalen, plus 25 euro aan leges. Het is dus een goed idee om geld apart te zetten totdat u de uitspraak weet.

Oude huurprijs blijven betalen

Wilt u bezwaar maken door de oude huurprijs te blijven betalen? Regel dat dan vóórdat de huur van juli betaald moet zijn. Als u de huur per automatische incasso betaalt moet u de incasso-opdracht intrekken, anders wordt de verhoogde huur automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u de huur op een andere manier gaan betalen. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt

Voor u bezwaar maakt, is het goed om te controleren of uw bezwaar kans maakt. Met de check Controleer de Huurverhoging 2016 gaat u na of het voorstel voor de huurverhoging aan alle wettelijke eisen voldoet. Als u een wettelijk erkende reden heeft om bezwaar te maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.

Ingangsdatum huurverhoging

Tegen een huurverhoging die per 1 juli ingaat moet u vóór 1 juli bezwaar maken. Voor een huurverhoging met een latere ingangsdatum hebt u langer de tijd. Als uw huurverhoging bijvoorbeeld op 1 augustus ingaat, hebt u nog tot 1 augustus om bezwaar te maken.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u persoonlijk advies over bezwaar maken? Neem contact op met de Huurderslijn (020-5517755), de ledenservice van de Woonbond. Om geholpen te worden aan de Huurderslijn moet u lid zijn (of lid worden) van de Woonbond.

huurverhoging 2016

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen