Maak op tijd bezwaar tegen de huurverhoging

17 juni 2016

Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? De komende dagen kunt u nog bezwaar maken. Na 30 juni bent u te laat. U zit dan aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt alleen bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken met een brief? Zorg dan dat die brief vóór 1 juli bij uw verhuurder is.  Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet hij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Totdat de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan kunt u de oude huurprijs blijven betalen. Als u ongelijk krijgt van de Huurcommissie moet u de huurverhoging alsnog betalen, plus 25 euro aan leges. Het is dus een goed idee om geld apart te zetten totdat u de uitspraak weet.

Oude huurprijs blijven betalen

Wilt u bezwaar maken door de oude huurprijs te blijven betalen? Regel dat dan vóórdat de huur van juli betaald moet zijn. Als u de huur per automatische incasso betaalt moet u de incasso-opdracht intrekken, anders wordt de verhoogde huur automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u de huur op een andere manier gaan betalen. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt

Voor u bezwaar maakt, is het goed om te controleren of uw bezwaar kans maakt. Met de check Controleer de Huurverhoging 2016 gaat u na of het voorstel voor de huurverhoging aan alle wettelijke eisen voldoet. Als u een wettelijk erkende reden heeft om bezwaar te maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.

Ingangsdatum huurverhoging

Tegen een huurverhoging die per 1 juli ingaat moet u vóór 1 juli bezwaar maken. Voor een huurverhoging met een latere ingangsdatum hebt u langer de tijd. Als uw huurverhoging bijvoorbeeld op 1 augustus ingaat, hebt u nog tot 1 augustus om bezwaar te maken.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u persoonlijk advies over bezwaar maken? Neem contact op met de Huurderslijn (020-5517755), de ledenservice van de Woonbond. Om geholpen te worden aan de Huurderslijn moet u lid zijn (of lid worden) van de Woonbond.

huurverhoging 2016

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen