Maatregelen kabinet treffen ook huurders commerciële sector

9 februari 2012

Door de vele maatregelen van het kabinet voor de huursector bellen veel huurders de Huurderslijn met de vraag voor wie de maatregelen gelden: voor huurders uit de corporatiesector, de commerciële sector of beide sectoren?

Tabel kabinetsmaatregelen

De EU-toewijzingsregels (corporaties moeten 90% van de leegkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder € 34.805) gelden niet voor de commerciële huursector. Twee maatregelen zijn zowel op de sociale als de commerciële huursector van toepassing:

  • extra 15/25 Woningwaarderingsstelselpunten (WWS-punten) voor huurwoningen in de schaarstegebieden

  • korting op de huurtoeslag

Bovendien ligt er nog een wetsvoorstel voor een extra huurverhoging van 5 procent boven inflatie voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000. Ook deze maatregel raakt huurders in de commerciële sector.

15 of 25 extra punten

Sinds 1 oktober zijn huurwoningen in tien schaarstegebieden 15 of 25 WWS-punten meer waard geworden. Dat betekent dat de maximale huurprijs 73 of 123 euro hoger is geworden. Verhuurders mogen de huren van zittende huurders niet met dat bedrag verhogen; de hogere huur kan alleen worden gevraagd bij nieuwe verhuringen. De maatregel geldt alleen voor huurwoningen met een kale huurprijs die lager is dan € 664,66 (prijspeil 1 januari 2012), die in een van de schaarstegebieden  liggen.

Of sprake is van 15 of 25 punten extra is afhankelijk van de WOZ-waarde per m2. Is de WOZ-waarde hoger dan € 2.900, dan krijgt de woning 25 WWS-punten extra. Is hij lager, dan leidt dit tot 15 extra punten.

Zittende huurders kunnen overigens ook gevolgen van de extra punten ondervinden.
Door de hogere maximale huurprijs zal een huurverlagingsprocedure bij de huurcommissie minder gunstig uitvallen.  En een huurder met een inkomen boven € 43.000 krijgt dankzij het wetsvoorstel langer te maken met de extra huurverhoging van 5% boven inflatie.

Korting op de huurtoeslag

Alle huurtoeslagontvangers krijgen in 2012 te maken met een korting op de huurtoeslag. De korting bestaat uit een verhoging van het zelf te betalen deel (de normhuur) en door een verlaging van de kwaliteitskorting. Maar liefst 80 procent van de huurtoeslagontvangers gaat hierdoor gemiddeld € 111,- per jaar meer huur betalen in 2012. Daarnaast wil het kabinet in 2014 een deel van de huurtoeslagrekeningen bij de verhuurders neerleggen.

5% extra huurverhoging bij met inkomen boven € 43.000

Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarmee verhuurders aan huishoudens met een inkomen boven € 43.000 jaarlijks 5 procent extra huurverhoging (dus boven inflatie) kunnen vragen. Dit geldt voor alle woningen met een niet-geliberaliseerde huurprijs, dus zowel in de sociale als commerciële huursector. Een niet-geliberaliseerde huurprijs is een huurprijs die bij aanvang lager was dan de toen geldende liberalisatiegrens óf een hogere huurprijs als het huurcontract is ingegaan voor 1 juli 1994. In de commerciële sector zal doorgaans sprake zijn van de laatste optie. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd.

Alle kabinetsmaatregelen en -plannen op een rij

In de afbeelding bij dit bericht ziet u alle kabinetsmaatregelen en kabinetsplannen voor de huursector op een rij. Daarin is te zien op welke sector de maatregel van toepassing is.​

commerciële verhuur
inkomensafhankelijke huurverhoging
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen