Persbericht Aedes en Woonbond

Meer bouwen, sneller verduurzamen, betaalbare huren

19 september 2017

Er moeten in Nederland meer huizen worden bijgebouwd, woningen moeten energiezuiniger worden gemaakt en huren moeten betaalbaar blijven. Woningcorporaties, huurders en gemeenten staan voor deze maatschappelijke opgaven. Aedes heeft de ambities van woningcorporaties voor de komende kabinetsperiode vastgelegd in de Woonagenda. De Woonbond en VNG steunen de Woonagenda.

Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat de verhuurderheffing, een belasting speciaal voor woningcorporaties en andere sociale verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. Nu Nederland er weer goed voor staat is het tijd om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de Rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen waar het om gaat.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. “Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Ook de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.

Maak huren weer betaalbaar

Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. “Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden”, aldus Woonbond-directeur Ronald Paping.

Afspraken

“De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm. In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen”, zeggen Norder en Paping. Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

Aedes
betaalbaarheid
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen