Persbericht

Meer nodig voor betaalbaarheid sociale huursector

9 mei 2017

De huren van de meeste huurders van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes. De Woonbond vindt het goed dat de huren minder hard zijn gestegen dan voorgaande jaren, maar ziet dat er meer nodig is om sociale huurprijzen weer betaalbaar te krijgen voor huurders.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Corporaties maken een goede beweging door de huren minder hard te laten stijgen, tegelijkertijd constateren we dat de huren nog steeds harder stijgen dan inflatie. Er is meer nodig om de sociale huursector weer betaalbaar te maken voor huurders.’

Een half miljoen hurende huishoudens heeft inmiddels een te hoge huur voor hun inkomen. De huren moeten volgens de huurdersvereniging de komende jaren 10% omlaag. Paping: ‘Veel huurders zitten financieel in de problemen. Om daar wat aan te doen moeten de huren echt omlaag.’

De Woonbond heeft een online check gepubliceerd waar huurders kunnen controleren of ze bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Zeker AOW’ers en huishoudens met minstens vier personen doen er goed aan hun huurverhogingsvoorstel te controleren. Zij zijn dit jaar voor het eerst uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op checkhuurverhoging.nl  kunnen huurders kijken of ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Als dat zo is, levert de website een bezwaarschrift op maat.

betaalbaarheid

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen