Miljoenennota herhaling van verkeerde zetten

18 september 2012

De miljoenennota kent weinig verrassingen. Zoals verwacht is het een herhaling van het Kunduz-akkoord, zoals dat in het voorjaar werd gesloten. Dit betekent dat de gluurverhoging, verhuurdersbelasting en de korting op de huurtoeslag nog steeds op de agenda staan. De Woonbond ziet deze maatregelen niet als een oplossing voor de problemen op de woningmarkt.

Schaakbord

De Woonbond sprak zich bij het tekenen van het Kunduz-akkoord al uit tegen deze maatregelen. Door de verhuurdersbelasting zullen verhuurders minder investeringsruimte hebben. Bovendien zullen ze de huren sneller verhogen om de grotere uitgaven te dekken.

De gluurverhoging zorgt voor fiks hogere huren voor lagere middeninkomens, maar niet voor betere doorstroming, wat toch het doel van de maatregel is. Bovendien geeft het verhuurders een prikkel om vooral hogere inkomens te huisvesten: die moeten immers meer betalen. Daarnaast is de gluurverhoging een ingrijpende schending van de privacy van huurders.

De korting op de huurtoeslag zorgt ervoor dat huurders met de allerlaagste inkomens er nog verder op achteruit gaan. Op dit moment is 20% van de huishoudens met de laagste inkomens al meer dan de helft van zijn inkomen aan woonlasten kwijt.

Rekening eenzijdig bij huurders

De Woonbond is van mening dat de voorstellen van de demissionaire regering, net als het Kunduzakkoord, de rekening eenzijdig bij de huurders leggen. Een echte oplossing van de problemen van de woningmarkt moet een integrale aanpak van de koop- en de huurmarkt zijn. Daarom pleit de Woonbond voor de lange termijn voor een invoering van het woningmarktplan Wonen 4.0 

Lichtpuntje

De Woonbond ziet echter één lichtpuntje. Vanaf morgen hebben de Kunduzpartijen geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Het is dus nog maar de vraag of deze bezuinigingen ongeschonden door de Tweede Kamer komen.

huurtoeslag
inkomensafhankelijke huurverhoging
kabinetsbeleid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen