Minder studenten trekken naar studentenstad

16 december 2015

Veel minder studenten zijn dit collegejaar naar een universiteitsstad verhuisd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Studentencampus Uilenstede
Studentencampus Uilenstede in Amstelveen

Van juli tot en met oktober 2015 verhuisden 48 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat zijn er bijna 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. De daling bij 18-jarigen was met ruim een kwart het sterkst. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. Er zijn niet minder jongeren gaan studeren.

Daling in alle universiteitssteden

Alle universiteitssteden schreven tussen juli en oktober 2015 minder nieuwe 17- tot 22-jarige inwoners bij in het bevolkingsregister dan in dezelfde periode van 2014. In Groningen was de daling met bijna 1 200 jongeren in absolute zin het grootst. Dat is een afname van bijna een kwart. In Delft was de daling met 40 procent relatief gezien het grootst. In Maastricht en Nijmegen was het aantal nieuwe jonge inwoners net als in Groningen ongeveer een kwart lager. Ook naar gemeenten met een hbo-instelling verhuisden minder jongeren.

Leenstelsel en stijgende woonlasten studenten

Vermoedelijk komt de daling door het recent ingevoerde leenstelsel voor studenten. Studenten krijgen sinds de start van dit collegejaar geen basisbeurs meer, maar kunnen een lening krijgen. Tegelijkertijd zijn de woonlasten voor studenten de afgelopen jaren wel gestegen, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie studentenhuisvesting Kences. Gecorrigeerd met de inflatie zijn de gemiddelde woonlasten sinds het collegejaar ’12-’13 met zeven procent gestegen. Een uitwonende student betaalt gemiddeld 470 euro aan woonlasten per maand. Deze lasten zijn het afgelopen jaar sterker gestegen dan het gemiddelde studenteninkomen, waardoor nu 55 procent (t.o.v. 52 procent in ’12-’13) van het inkomen wordt besteed aan wonen.

 

betaalbaarheid
jongeren
studentenhuisvesting

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen