Minister gaat aanbod betaalbare woningen onderzoeken

1 november 2013

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat minister Blok het aanbod van betaalbare woningen onderzoeken. Dat is de belangrijkste uitkomst van het debat dat de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op 31 oktober had.

Drie huisjes van eurobiljetten

Ook worden de privacyregels bij het delen van informatie in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging nader tegen het licht gehouden en waar nodig aangescherpt.

Onderzoek naar aanbod betaalbare woningen

Voorafgaand aan dit debat beweerde minister Blok keer op keer dat huurders in armoedeproblemen best in een goedkopere woning konden gaan wonen. Maar nadat diverse Kamerleden hadden aangetoond dat de huren van vrijkomende woningen zodanig worden opgetrokken dat er vrijwel geen betaalbare woningen meer worden aangeboden, draaide de minister bij. Hij zegde, op verzoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen, toe de beschikbaarheid van betaalbare woningen verder te onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt niet naar landelijke gemiddelden gekeken, maar naar lokale verschillen. Een woningzoekende in Utrecht heeft immers niet veel aan een goedkope woning in Zeeuws-Vlaanderen.

Betaalbaarheidsproblemen bij huiseigenaren

Een ander onderzoek dat de minister aan Jansen toezegde uit te zullen voeren, bekijkt hoeveel woningeigenaren na betaling van hun woonlasten onder de armoedegrens vallen. Als dit onderzoek wordt uitgevoerd met dezelfde parameters als het onderzoek dat RIGO eerder onder huurders deed in opdracht van de Woonbond, ontstaat er goed vergelijkingsmateriaal. Dit maakt het mogelijk om gerichter woonsubsidies in te zetten om armoede te kunnen bestrijden.

Gluurverhoging

Het debat gold ook als evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Opvallend was dat een aantal knelpunten, waar de Woonbond al voor invoering van de wet op had gewezen, opnieuw aan de orde kwam. De Kamer vindt het onaanvaardbaar dat de inkomensgegevens van huurders met een geliberaliseerd contract door hun verhuurders zijn opgevraagd. Ook sloten Kamerleden zich aan bij de bevindingen van de Nationale Ombudsman, dat huurders niet zelf in actie dienen te komen als zaken mis gaan tussen Belastingdienst en verhuurder. Dan moet de Belastingdienst optreden. De minister bevestigde dat het College Bescherming Persoonsgegevens snel een boetebevoegdheid krijgt, om in dit soort zaken op te kunnen treden.

GBA-verklaring

Ook de bevindingen van regeldrukwaakhond Actal, dat huurders bij bezwaar op grond van de inkomensgegevens niet standaard een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) dienen te leveren, vonden weerklank in de Tweede Kamer. De minister gaat onderzoeken of het mogelijk wordt om zonder deze verklaring bezwaar te maken.

Informeren vooraf

Volgens de Woonbond is het strijdig met de wet bescherming persoonsgegevens dat huurders niet weten of hun inkomensgegevens worden opgevraagd. Alleen als de verhuurder een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging doet, komen zij daar achter. In het Kamerdebat van 31 oktober deed de minister een toezegging aan de Tweede Kamer om alsnog te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huurders te informeren over het verstrekken van hun inkomensgegevens door de Belastingdienst. Op die manier kunnen huurders ook direct bezwaar maken als zij dit onterecht vinden, bijvoorbeeld omdat zij een geliberaliseerd contract hebben.

‘Europese’ inkomensgrens

In het debat zat nog een primeur verstopt: PvdA-Kamerlid Jacques Monasch kondigde aan tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel te zullen doen om de toewijzingsgrens van 34.000 euro te verhogen. Als dit voorstel wordt aangenomen zullen meer mensen toegang hebben tot een sociale huurwoning.

betaalbaarheid
privacy
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen