Minister Spies naar Brussel voor gesprekken over inkomensgrens

3 februari 2012

Samen met gedupeerde woningzoekenden heeft de Woonbond gisteren ruim 4000 meldingen aangeboden aan minister Spies. Zij gaat naar Brussel om te verkennen of verruiming van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen mogelijk is.

Ronald Paping overhandigt meldingen aan minister Spies
Woonbonddirecteur Ronald Paping (Links) overhandigt ruim 5.000 meldingen die zijn binnengekomen bij het Woonbondmeldpunt "Ik wil ook wonen" aan minister Spies. Den Haag, 14-3-2012

De overhandiging ging vooraf aan overleg van de Tweede Kamer over het staatssteundossier en de inkomensgrens. Al eerder deze week stuurde Aedes, de Woonbond en Gemeenten een brief aan de Tweede Kamer om Spies te bewegen de inkomensgrens te verhogen.

Uit de ruim 4000 meldingen die zijn binnengekomen op het meldpunt www.ikwilookwonen.nl blijkt dat grote groepen woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen in de knel zijn gekomen door de inkomensgrens. Ze komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar voor een woning in de vrije sector of een koopwoning verdienen ze niet genoeg. Woonbonddirecteur Ronald Paping benadrukte dat deze ruim 4000 meldingen slechts het een topje van de ijsberg zijn. Van de gedupeerde woningzoekenden waren er een aantal aanwezig op het plein in Den Haag om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij werden gretig geïnterviewd door de media.

Meldingen bestuderen

Minister Spies vertelde teleurgesteld te zijn in de lauwe reactie van verhuurders op haar oproep om haar te informeren over de knelpunten voor middeninkomens.  Ze was blij dat de Woonbond dat wel doet, en zei de meldingen serieus te bestuderen.

Verkennen waar plooien zitten

In het overleg van de kamercommissie kondigde Spies aan naar Brussel te willen gaan voor een verkenning. Ze wil nadrukkelijk niet naar Brussel met een nieuw besluit, maar eerst verkennen waar de ‘plooien’ zitten om te inkomensgrens te verruimen. In haar verkenning wil ze ook een voorstel meenemen van PvdA-kamerlid Jacques Monasch.

Bouwen voor middeninkomens

Monasch stelt voor om het corporaties toe te staan om met staatssteun nieuwe woningen te bouwen voor middeninkomens, op het moment dat marktpartijen die bouwopgave niet oppakken. Verder stelde hij ‘regionaal maatwerk’ voor, waarbij gemeenten en woningcorporaties samen mogen bepalen aan welke inkomens zij sociale huurwoningen toewijzen. CDA- kamerlid van Bas-Jan van Bochove steunde Monasch in zijn voorstel, maar SP en GroenLinks waren teleurgesteld dat de PvdA met haar nieuwe plan de eerdere gezamenlijke eis voor een hogere inkomensgrens lijkt los te laten.

Woonbond blij met beweging

De Woonbond is blij dat Spies zich flexibeler opstelt dan haar voorganger en dat er eindelijk beweging zit in dit dossier, maar hoopt niet dat het voorstel van de PvdA inhoudt dat woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen verplicht blijven om boven de 650 euro te huren. Wie net boven de huidige inkomensgrens verdient kan een dergelijke huur helemaal niet opbrengen.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensgrens
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen