Minister vergeet adviesrecht huurdersorganisaties

21 februari 2013

Minister Blok heeft haast om de inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli in te voeren. In zijn krappe planning lijkt hij volledig voorbij te gaan aan het adviesrecht dat huurdersorganisaties hebben bij het huurbeleid.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

In een brief aan de Eerste Kamer over behandeling van de wetsvoorstellen schrijft de minister: “Veelal voeren verhuurders voorafgaand aan het uitbrengen van de huurverhogingsvoorstellen (doorgaans februari/maart) overleg met hun huurdersorganisaties over het voorgenomen huurprijsbeleid.” Maar in zijn planning komt dit verder niet meer aan de orde.

De minister lijkt niet te beseffen dat huurdersorganisaties het wettelijk recht hebben om een advies uit te brengen en dat ze hiervoor een periode van zes weken beschikbaar hebben. Ook in een schema over inkomensafhankelijke huurverhogingen van de minister, staat alleen dat verhuurders, na goedkeuring van de wet, in maart en april inkomensgegevens kunnen gaan opvragen bij de Belastingdienst. Zodat ze uiterlijk 30 april de voorstellen voor huurprijsverhoging kunnen verzenden.

Strijdig met Overlegwet

 Volgens de Woonbond is de planning van de minister niet correct. In de Overlegwet staat heel duidelijk dat een verhuurder zijn beleidsvoornemen niet mag uitvoeren voordat de huurdersorganisatie de gelegenheid heeft gehad om advies uit te brengen. Inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst mag dus pas ná het uitbrengen van het advies.

Maak gebruik van uw adviesrecht

De Woonbond roept alle huurdersorganisaties op om actief gebruik te maken van hun adviesrecht zoals dat in de wet geregeld is. Zij hebben zes weken de tijd om een deskundige in te schakelen, de achterban betrekken en een advies op te stellen. De Woonbond ondersteunt huurdersorganisaties bij het adviestraject.

huurdersorganisatie
inkomensafhankelijke huurverhoging
overlegwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen