Motie over uitbetalen huurtoeslag

25 november 2013

Is het straks toch weer mogelijk om de huurtoeslag te laten verrekenen met de huur? Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie van PvdA, SP en CDA. Deze partijen willen dat de toeslag van huurders ook rechtstreeks naar verhuurders kan gaan. Om schuldenproblemen te voorkomen.

Eurobiljet in puzzelstukjes

De meeste huurders met recht op toeslag krijgen hun huurtoeslag op de eigen rekening gestort. Zij zorgen er zelf voor dat dit wordt besteed aan de huur.

Extra dienstverlening

Tot voor kort waren er ook corporaties die op het gebied van huurtoeslag extra dienstverlening boden aan hun huurders. Zij hadden speciale regelingen waarmee het mogelijk was om de toeslag te verrekenen met de huurprijs. De Belastingdienst maakte de toeslag van een groep huurders aan de corporatie over, die de uitgekeerde toeslagbedragen vervolgens in mindering bracht op de huurprijs. Vooral in de grote steden hadden veel corporaties zo’n regeling. Maar per 1 januari 2014 is het voorbij met deze speciale regelingen. De Belastingdienst gaat de huurtoeslag voortaan alleen nog maar aan individuele huurders uitkeren. Ook als huurders zelf liever willen dat hun toeslag rechtstreeks naar de verhuurder gaat. En ook als het om huurders gaat bij wie een huurachterstand dreigt of al aanwezig is.

Betalingsproblemen voorkomen

In een debat over het huurbeleid eind oktober spraken de PvdA en SP hun zorgen uit over deze wijziging in het uitbetalen van huurtoeslag. Ze verwachten dat hierdoor meer mensen betalingsproblemen krijgen, met meer schuldhulpverleningstrajecten en huisuitzettingen tot gevolg. In een motie van 19 november vragen de Kamerleden Jaques Monasch (PvdA), Paulus Jansen (SP) en Raymond Knops (CDA) aan de regering om snel te gaan overleggen met verhuurders. Resultaat moet zijn dat er een oplossing komt om speciale regelingen van corporaties toch weer mogelijk te maken. Dinsdag 26 september stemt de Tweede Kamer over die motie.

Huurders willen keuzevrijheid

Via de stelling van de maand vroeg de Woonbond aan huurders wat zij vinden van de wijzigingen in het uitbetalen van de huurtoeslag. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat veel huurders graag willen dat het mogelijk blijft om de toeslag aan de verhuurder uit te keren. Niet alleen om schulden te voorkomen, maar ook omdat zij graag zelf willen beslissen hoe de toeslag wordt uitgekeerd. Een huurder verwoordt het als volgt: “Graag keuzevrijheid. Persoonlijk wil ik het zelf regelen, mijn situatie gaat de verhuurder niets aan. Maar voor sommige mensen kan het beter rechtstreeks aan de verhuurder worden overgemaakt.”

huurachterstand
huurtoeslag
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen