Motie stelt voorwaarden aan Volkshuisvestingsfonds

29 juli 2021

Door een motie van de Tweede Kamer zal de 412 miljoen euro van het Volkshuisvestingsfonds onder twee voorwaarden verstrekt moeten worden: Zeggenschap voor bewoners moet goed geregeld zijn en bewoners moeten recht op terugkeer hebben.

Leefbaarheid in kwetsbare wijken

Het Rijk investeert met het Volkshuisvestingsfonds 412 miljoen euro om bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland te helpen renoveren, transformeren of slopen en (deels) nieuwbouwen. Door een aangenomen motie in de Tweede Kamer zal dit geld onder twee voorwaarden verstrekt moeten worden: dat zeggenschap voor bewoners goed geregeld is en dat bewoners recht op terugkeer hebben.

Motie voor het zomerreces

Vlak voor het zomerreces nam de Tweede Kamer deze motie aan tijdens de vergadering over de woningbouwopgave. Voortaan moeten bij financiële steun van het Rijk aan herstructureringsprojecten, zoals uit het Volkshuisvestingsfonds, maar ook bij de korting op de verhuurderheffing (Regeling Vermindering Verhuurderheffing), zeggenschap en recht op terugkeer voor bewoners goed geregeld zijn.

De Woonbond is blij met de voorwaarden die door de Kamer zijn gesteld en gaat ervan uit dat de breed gedragen motie, die raakt aan de woonzekerheid en de rechten van zittende bewoners, door de minister in de praktijk gebracht gaat worden. 

VN-Communiqué uit zorgen over woonbeleid Rotterdam

Deze motie, ingediend door de SP samen met Denk, GroenLinks en de PvdA, was naar aanleiding van een Officiële mededeling van de Verenigde Naties aan het adres van Rotterdam. In dit zogeheten Communiqué van 18 juni uitten vijf Speciale Rapporteurs, waaronder die voor het recht op huisvesting, hun zorgen over het Rotterdamse woonbeleid. Zij noemden met name de financiële prikkels voor Vestia, in de vorm van korting op de verhuurderheffing, die hebben geleid tot haastige besluitvorming over de sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid.

Korting van 27 miljoen op verhuurderheffing

Het ging voor Vestia om een korting van 27 miljoen euro op de verhuurderheffing. Omdat de ‘uitvoeringstermijn’ van de kortingsregeling bijna afliep, besloten het Rotterdamse College van B&W en Vestia in heel korte tijd tot de sloop van de Tweebosbuurt. Er was geen mogelijkheid tot zeggenschap en bewoners kregen geen recht op terugkeer.

Toekenningen Volkshuisvestingsfonds bekendgemaakt

Half juli maakte het Rijk bekend welke wijken een eenmalige bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. Bij de toekenning van de middelen aan gemeenten gaf het rijk prioriteit aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk staat. De burgemeesters van deze gebieden deden meermaals een oproep aan het rijk om bij te springen bij de opgaven in deze kwetsbare gebieden. Het Volkshuisvestingsfonds richt zich primair op het verbeteren van het slechtste deel van de particuliere voorraad. Want meer dan de helft van de woningvoorraad in de gebieden die centraal staan, is in handen van particulieren.

Tachtig procent gaat naar particuliere eigenaren

Tussen 3 mei 2021 tot 19 mei konden gemeenten een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Dat werd ruim twee keer overtekend. De 412 miljoen is verspreid over 33 deelplannen in 29 gemeenten. De grootste bedragen gingen naar Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam, Lelystad en Parkstad Limburg. Met het geld worden ruim 20.000 woningen gerenoveerd en 1.200 gesloopt voor 2.000 nieuwbouw. 80 Procent van de subsidie gaat naar particuliere eigenaren en 20 procent naar woningcorporaties.

 

nieuwbouw
renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen