Nederland hekkensluiter in Europa met energiebesparing

29 februari 2012

Nederland scoort het slechtst in Europa op het gebied van energiebesparing. Het beleid verandert te vaak, de regelgeving is niet duidelijk of contraproductief en er zijn onvoldoende financiële stimulansen. Al jaren is bekend dat energiebesparingsmaatregelen zich meer dan terugverdienen, door hogere belastinginkomsten, lagere woonlasten en een beter milieu.

Hoge stookkosten

In 2007 is in Europa afgesproken om tot 2020 20 procent energie te besparen, met name in de gebouwde omgeving. Zoals het nu gaat wordt die doelstelling bij lange na niet gehaald en zal de besparing waarschijnlijk maar 9 procent zijn. Over de oorzaken van dit verschil verscheen in februari een paper van de Europese Commissie voor Energie.

De Europese Unie heeft in 2009 € 4,6 miljard beschikbaar gesteld voor landen om te gebruiken voor energiebesparing. In Nederland wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt. Het vorige kabinet had nog enkele tijdelijke stimuleringsregelingen voor energiebesparing, maar het huidige kabinet heeft deze afgeschaft en de doelstellingen zelfs verlaagd.

Uit onderzoek blijkt dat financiële stimulansen van de overheid de samenleving uiteindelijk meer geld opleveren dan ze kosten. In Duitsland heeft men berekend dat elke euro die de overheid investeert in energiebesparing, 2 tot 5 euro extra belastinginkomsten en minder uitgaven aan werkloosheid (door extra banen) betekent.

Schande

De Woonbond vind het een schande dat de Nederlandse overheid zo slecht presteert. Energiebesparing is voor huurders belangrijk vanwege lagere woonlasten en betere kwaliteit van de woningen. Er moet meer en beter gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die Europa biedt. Zeker in deze economisch slechte tijden is het belangrijk dat alle financiële mogelijkheden worden benut om banen te creëren en woonlasten te verlagen.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen