Niet in een hokje, wel in een huis?

17 oktober 2014

Het jaarlijkse Marja van der Werfdebat over bevlogen volkshuisvesting was dit jaar een maand lang online over de vraag ‘Hoe woont generatie Y en hoe wil deze wonen?’

Marja van de Werfdebat

Het online debat over jongeren tussen de 16 en 30 jaar werd gisterenavond ‘live’ afgesloten met een dinerdebat in Utrecht. Hoe krijg je een generatie die zich niet in een hokje laat proppen, wel het best in een huis?

Slecht in beeld bij volkshuisvesters

Aanleiding voor het debat was dat jongeren, en dan met name die tussen 16 en 30 jaar oftewel ‘generatie Y’, nog steeds slecht in beeld zijn bij de volkshuisvesters. Bovendien is het voor jongeren lastig om een (betaalbare) woning te vinden.

Online en live debat

De vier weken online discussie verliep via facebook en twitter. Verschillende thema’s kwamen aan bod en werden via diverse stellingen in discussie gebracht. Wie is generatie Y? Hoe en waar woont generatie Y? Hoe is de huisvestingssector met generatie Y bezig? En hoe hebben zij toegang tot de woningmarkt? Ook in het dinerdebat in Utrecht kwamen deze thema’s aan bod. Om de discussie verder te brengen waren een aantal sprekers uitgenodigd van Denkkracht Utrecht, woningcorporatie Stadgenoot, de Bond Precaire Woonvormen, Space-S van woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven, antikraakbureau Livable en bouwbedrijf Heijmans.

Flexibiliteit

Het begrip flexibiliteit werd vaak genoemd. De generatie Y is flexibel. Voor de één is dat een vereiste, of een ‘way of life’. Jongeren die zich willen blijven ontplooien en zich vrij willen voelen en die zich niet vast willen leggen. Anderen geven aan dat ze juist wel flexibel moeten zijn. De wachttijden voor jongeren voor een sociale huurwoning zijn zo lang, dat je al haast geen jongere meer bent wanneer je eens aan de beurt bent. Een huis kopen willen velen wel, maar aangezien de generatie Y ook minder zekerheden op de arbeidsmarkt kent en vaker als ZZP-er of via tijdelijke contracten werkt, is het lastig een hypotheek te krijgen. Voor sommigen is een flexibele opstelling dus geen keuze, maar een gegeven. Een fact of life.

Tijdelijk versus rechten

Een stevige discussie die telkens de kop op stak was die over de toenemende flexibilisering van het huurrecht. Vastgoedpartijen, sommige randstedelijke woningcorporaties (en minister Blok van wonen) zijn daar voorstander van. Zij vinden dat tijdelijke contracten iets toevoegen aan de woningmarkt. De Bond Precaire Woonvormen en anderen hamerden in het debat op de nadelen van flexibilisering voor bewoners die geen andere keuze hebben, maar wel gedwongen zijn in onzekerheid te leven. Meestal gaat dit om mensen die ook al geen zekerheid meer hebben op het gebied van arbeidscontracten.

Diversiteit

Duidelijk kwam ook naar voren dat de ene generatie Y-er de andere niet is. De een betreedt de woningmarkt als student, de ander als werkende. Er wordt gezocht naar kamers, appartementen, gezinswoningen, veel binnen de stad, maar ook daarbuiten. Het Marja van der Werf debat heeft (zowel online als ‘offline’) weliswaar veel informatie opgeleverd, maar nog geen eenduidige oplossingen. Te zijner tijd is een uitgebreider verslag van het debat en de resultaten van een online enquête onder jongeren te vinden op de website van de Stichting Marja van der Werf. De Woonbond leverde dit jaar een bijdrage aan de organisatie van het debat.

jongeren
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen