Nieuw kennisnetwerk over wonen in zelfbeheer

8 juni 2016

Huurders die een wooncoöperatie willen oprichten of met zelfbeheer aan de slag willen kunnen sinds vandaag terecht bij Cooplink, een platform waar bewoners kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Groep huurders

Sinds het ingaan van de Woningwet precies een jaar geleden kunnen groepen huurders, die zelf het beheer of eigendom van hun wooncomplex willen overnemen, een plan indienen bij hun verhuurder. In de praktijk lopen deze initiatiefgroepen tegen tal van problemen aan, zoals moeite om de financiering rond te krijgen voor deze nog grotendeels onbekende woonvorm. Daardoor zijn er in de tussentijd nog maar weinig zelfbeheerprojecten en wooncoöperaties gerealiseerd, terwijl er veel interesse is onder huurders en er volop initiatieven zijn. Daarom hebben de Woonbond, het Amsterdam Steunpunt Wonen en Woningbouwvereniging Gelderland het kennisnetwerk opgezet.

Digitaal platform

Cooplink is een grotendeels digitaal platform. De website www.cooplink.nl geeft toegang tot een achterliggende database, een forum en een WIKI waaraan deelnemers zelf informatie kunnen toevoegen.  De oprichtende organisaties willen de komende drie jaar naast deze online activiteiten ook kennisdeelsessies voor initiatiefgroepen organiseren en werkgroepen bijeenbrengen.

Cultuuromslag nodig

Het coöperatieve wonen vraagt om een serieuze cultuuromslag binnen de Nederlandse (volks)huisvesting, bij instituties en banken én bij bewoners. Bewoners die met wonen in zelfbeheer en de wooncoöperatie bezig zijn, moeten makkelijker aan de slag kunnen op basis van bestaande kennis en ervaringen. Cooplink moet in die behoefte gaan voorzien.

gemeenschappelijk wonen
zelfbeheer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen