Nieuwbouw Wielewaal doorkruist lopende gerechtelijke procedure

18 mei 2021

Gebiedsontwikkelaar BPD mag starten met het bouwen van nieuwe woningen in de Wielewaal in Rotterdam, na een uitspraak van de Raad van State vorige week. Maar nu te gaan bouwen zou een nog lopende gerechtelijke procedure met fundamentele consequenties doorkruisen.

Warmoldstraat naar Minkestraat in de Rotterdamse Wielewaal (foto gemaakt in 2014)

De Raad van State (RvS) schoof vorige week de bezwaren van de Wielewaalers tegen het nieuwe bestemmingsplan voor hun wijk en een verleende omgevingsvergunning terzijde. De bewoners zien politieke kleuring in het oordeel van de RvS. Bijvoorbeeld omdat in een bestemmingsplanprocedure alternatieven onderzocht moeten worden.

Bewonersplan is niet onderzocht

Het wooncoöperatieve bewonersplan van de Unie van en voor de Wielewaalers, is echter nooit serieus onderzocht door de gemeente, woningcorporatie Woonstad en projectontwikkelaar BPD, stellen de bewoners.

Bouwen doorkruist cassatieprocedure

Door de uitspraak mag BPD gaan bouwen aan de eerste 77 van 675 woningen op basis van de plannen voor de Wielewaal zoals de gemeente, Woonstad en BPD die hebben gemaakt. Maar door nu van start te gaan met bouwen,  laten deze partijen het recht zijn werk niet doen, stelt Recht op de Stad Rotterdam. Deze actiegroep zet zich in voor beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam.

Fundamentele kwesties aan de orde

Er loopt namelijk nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad over een fundamentele kwestie, namelijk of Woonstad de grond inclusief de te slopen woningen in 2016 op deze manier had mogen verkopen aan BPD. De uitspraak van de Hoge Raad wordt in juli verwacht.

Sloop van start terwijl hoger beroepsprocedure loopt

Het is niet voor het eerst dat een lopende gerechtelijke procedure over herstructurering niet wordt gerespecteerd. Dit gebeurde onlangs ook in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Daar is woningcorporatie Vestia met toestemming van de gemeente op 19 april van start gegaan met het slopen van woningen terwijl er nog een hoger beroepsprocedure loopt. Die draait onder andere om het recht op huisvesting (artikel 22 van de Grondwet) versus ‘dringend eigen gebruik’ als reden voor de huuropzeggingen door Vestia.

Fundamentele vragen over verkoop corporatiewoningen

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad omtrent de Wielewaal gaat eveneens om een fundamentele rechtsvraag. Namelijk hoe de Woningwet 2015 moet worden uitgelegd als het gaat om verkoop van woningen door een woningcorporatie.

Verkoop omzeilt goedkeuringsprocedures Woningwet

De Wielewaal is zonder medeweten van de bewoners door Woonstad onderhands verkocht aan BPD. Volgens Woonstad was het niet nodig om daarvoor de normale goedkeuringsprocedures op grond van de Woningwet te doorlopen, omdat de verkoop louter om ‘bouwrijp gemaakte’ grond zou gaan. De woningen worden immers gesloopt, dat staat niet ter discussie.

Risico op weglek maatschappelijk vermogen zonder toezicht

Als de Hoge Raad deze conclusie van het Gerechtshof volgt, dan kan verkoop van slooprijpe woningen (voortaan) aan het toezicht- en goedkeuringsstelsel van de Woningwet worden onttrokken. Alle woningcorporaties in Nederland kunnen dan feitelijk zonder toezicht maatschappelijk bestemd vermogen laten weglekken. En dat was nu juist wat de wetgever met de Woningwet wilde voorkomen.

Uitspraak van belang voor alle sloopwijken

In de cassatieprocedure van de Wielewaal staat dus meer op het spel dan de herstructurering van de Wielewaal alleen. De uitspraak zal zijn weerslag hebben op toekomstige gevallen waarin wijken worden gesloopt en herontwikkeld in heel Nederland. En met de energietransitie in opmars, zijn dat er nogal wat. Vanwege dit algemene belang werd deze rechtsprocedure al eerder gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen