In nieuwe Huurpeil dossier over woonruimteverdeling

28 november 2019

In de laatste Huurpeil van 2019 de nieuwste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling. En over het Right to Challenge, over de nieuwe Warmtewet en over de onvrede over beheerders in de commerciële sector. Huurpeil is het vakblad voor de huursector, uitgegeven door de Woonbond.

Woonruimteverdeling

 

Zo’n twintig jaar geleden werd het aanbodmodel de leidende manier om de vrijkomende sociale huurwoningen te verdelen. Inmiddels zijn corporaties en gemeenten naarstig op zoek naar nieuwe manieren om de stagnerende doorstroming weer op gang te helpen. Dat is hard nodig zolang het aanbod in grote delen van het land ver achter blijft bij de vraag. In een dossier van acht pagina’s de nieuwste cijfers en trends.

Interview Adriana van Dooijeweert

De scherpe toename van het aantal dak- en thuislozen, met name onder jongeren, is het tastbare gezicht van de huidige wooncrisis. Het College voor de Rechten van de Mens is hierover bijzonder bezorgd. Een interview met  Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College.

Right to Challenge

Sinds een aantal jaar hebben bewonersgroepen de mogelijkheid om hun gemeente ‘uit te dagen’ en taken over te nemen. Met dit uit Engeland overgewaaide Right to Challenge wil de overheid burgers meer zeggenschap geven over hun leefomgeving.  Huurpeil nam een kijkje bij een aantal projecten in Rotterdam.

Grote ergernis over vastgoedbeheerders

Van de ruim 3,2 miljoen huurwoningen zijn er ruim 1 miljoen in handen van particulieren en beleggers. Vaak maken zij gebruik van vastgoedmanagers of beheerders die huurzaken voor hen regelen. Daar zijn veel klachten over.

Woningwet frustreert duurzaamheidsambities

Woningcorporatie Groninger Huis mag tot haar grote frustratie een verduurzamingsproject niet uitvoeren, omdat het niet voldoet aan de Woningwet. De organisatie is tegen dit besluit in beroep gegaan.

Warmtewet vernieuwd

De Warmtewet geldt sinds 2014 voor alle afnemers van collectieve warmte en gaat over kosten die voor de warmtelevering in rekening worden gebracht. Omdat de toepassing veel knelpunten opleverde, is de Warmtewet gewijzigd. Deels per 1 juli 2019 en deels per 1 januari 2020.

Zorgen over mondiale vastgoedspeculanten

De International Union of Tenants maakt zich grote zorgen over de toenemende commercialisering van het wonen. Het wordt hoog tijd om mondiale ‘vastgoedsprinkhanen’ een halt toe te roepen.  

Huurpeil krijgt een 8 van lezers

Lezers waarderen Huurpeil met een 8. Dat blijkt uit de lezersenquête. Vooral de rubrieken 'In de peiling' (met korte nieuwsberichten) en 'Recht of krom' (over juridische zaken) scoren hoog.  Lezers willen méér lezen over wonen en zorg en juridische zaken en minder over de huursector in het buitenland en ontwikkelingen in de koopsector. De meerderheid (61%) van de geënquêteerden leest Huurpeil liefst op papier.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Feit of fabel’ onderzoekt de investeringsruimte van corporaties. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Ook de bouw moet een steentje bijdragen aan een oplossing van de stikstofproblemen.’De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over achterstallig onderhoud. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina's met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

 

Huurpeil
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen