Nieuwe uitgave van boekje over onderhoud huurwoningen

11 juni 2018

De Woonbondpublicatie over onderhoud is geactualiseerd. Deze publicatie bespreekt alle zaken die te maken hebben met het in goede staat houden van huurwoningen. Wie de publicatie bestelt kan kiezen: een papieren boekje of een digitale uitgave.

Onderhoud

Welke reparaties moet je als huurder zelf doen, en welke zijn voor rekening van je verhuurder? Wat kunnen huurders doen als ze klachten hebben, en de verhuurder niks wil doen? Hoe zit het met de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij groot-onderhoud? En wat zijn de verschillen tussen groot-onderhoud en een renovatie? Wanneer heb je wel recht op een (verhuis)vergoeding, en wanneer niet? Daar geeft het boekje antwoord op.

Relevante wetgeving

In de bijlagen achterin dit boekje vindt u alle belangrijke wetsteksten over onderhoudskwesties. Bijvoorbeeld de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek die hierover gaan. Ook vindt u hier het Besluit kleine herstellingen, dat precies beschrijft welke reparaties de huurder zelf moet doen of laten doen. En ten slotte de Lijst van gebreken en tekortkomingen van de huurcommissie. Daarmee kunnen huurders een lagere huur afdwingen als de verhuurder weigert ernstige gebreken aan de woning te verhelpen.

Bestellen

U bestelt het boekje in de webwinkel. Daarbij kunt u kiezen voor de verzendmethode post (het papieren boekje) of de verzendmethode pdf (de digitale uitgave). Het papieren boekje kost € 17,50 voor niet-leden en € 12,50 voor leden. Voor de digitale uitgave betalen niet-leden € 12,25 en leden € 7,25.

kleine herstellingen
onderhoud
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen