Nieuwe Woningwet van kracht

2 juli 2015

Gisteren is de nieuwe Woningwet ingegaan. Door de nieuwe wet krijgen huurdersorganisaties meer te zeggen over het lokale woonbeleid.

huisje aan uithangbord met wolkenlucht

Huurdersorganisaties krijgen een plek als volwaardig partner bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en woningcorporaties. Dat geeft huurdersorganisaties veel meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beslissingen die huurders raken, zoals het aanbod van betaalbare huurwoningen of energiebesparing.

Huurdersorganisaties van corporaties krijgen ook instemmingsrecht bij fusies en verbindingen. De huurdersorganisatie heeft het recht om ten minste eenderde van het aantal commissarissen voor te dragen voor de Raad van Toezicht. Deze voordracht is bindend. Verder zijn de faciliteiten voor huurdersorganisaties verbeterd, zoals het kunnen inhuren van een externe deskundige en het recht op minimaal drie dagen scholing per jaar. Huurders krijgen door al deze wijzigingen een stevigere positie in het overleg met de corporatie over het beleid.

Passend toewijzen

Een andere belangrijke wijziging voor corporaties is die van het passend toewijzen. Vanaf 2016 moeten corporaties ervoor zorgen dat ze aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij in dat jaar een woning toewijzen een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover de huurtoeslag wordt berekend: voor een- en tweepersoonshuishoudens € 575,87, voor meerpersoonshuishoudens € 618,24.

Informatie voor huurdersorganisaties

De Woonbond heeft diverse brochures uitgebracht om huurdersorganisaties voor te lichten over de nieuwe Woningwet en het maken van prestatieafspraken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de website Woningwet2015.nl in het leven geroepen om huurders, gemeenten en corporaties te informeren.

huurdersorganisatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen