Nijestee voert afspraken huurbevriezing niet uit

29 mei 2020

De Woonbond en Aedes maakten afspraken over huurbevriezing en huurverlaging voor huurders met hoge woonlasten en een laag inkomen. Veruit de meeste corporaties houden zich hier aan. Een enkele helaas niet. 

Zoals Nijestee. In een open brief aan Nijestee liet een huurster Saskia Sterkman weten van een koude kermis thuis te zijn gekomen toen ze om maatwerk aanklopte bij haar corporatie ‘Want dan blijkt Nijestee afspraken over huurbevriezing en huurmatiging, zoals vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord door Aedes en de Woonbond, niet na te komen. Afspraken, die gemaakt zijn om te voorkomen dat de huur van mensen met een laag inkomen relatief te hoog wordt en daardoor zo’n groot deel van hun inkomen in beslag neemt, dat er te weinig voor levensonderhoud overblijft.’

Huurbevriezing

In een reactie laat corporatiedirecteur van Nijestee Bregman weten samen met de huurster een brief aan de minister te willen schrijven. Als de verhuurderheffing wordt geschrapt, is er immers veel meer mogelijk. Het is goed om met huurders en verhuurders samen op te trekken richting Den Haag. Minister Ollongren lijkt de urgentie van de problemen in de huursector niet te voelen. Zo legt ze een motie uit de Eerste Kamer om alle huren dit jaar te bevriezen, naast zich neer. De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen en de huren te bevriezen, nu veel huurders een inkomensdaling verwachten. 

Teleurstellend

Toch vindt de Woonbond het teleurstellend dat Nijestee de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord niet nakomt. Die afspraken zijn niet voor niets gemaakt. Als de verhuurderheffing wordt geschrapt is er meer mogelijk, maar dat betekent niet dat corporaties tot die tijd afspraken om huurders met een kleine beurs tegemoet te komen naast zich neer mogen leggen. Dat schrijft  Sterkman ook, in een reactie aan Bregman. Alhoewel ze graag samen de minister aanspreekt vind ze dat Nijestee nu ook de afspraken moet nakomen.  'Dat ik met u wil optrekken in de strijd betekent niet, dat ik nu helemaal aan uw zijde sta. Nog steeds pleit ik voor uitvoering van het Sociaal Huurakkoord. Dat dat makkelijker is met een ruimer budget, begrijp ik en dat is dan ook, waarin ik u bijval: de verhuurdersheffing moet afgeschaf.'

Binnenkort publiceren we een lijstje met corporaties die zich niet aan de afspraken houden. Deze corporaties bespreken we ook met corporatiekoepel Aedes. 

Maatwerk

In reactie op de Coronacrisis wordt ook veel geschermd met maatwerk. Voor huurders is heel onduidelijk wat ze nu van een verhuurder kunnen verwachten.  Vaak komt het neer op betalingsregelingen, terwijl huurders ook financieel in de knel zitten voordat ze de huur niet meer kunnen betalen. Er wordt vaak eerst op andere belangrijke zaken bezuinigd, blijkt ook uit de meldingen op ons Meldpunt Huuralarm. Het Kabinet moet daarom inzetten op het bevriezen van de huren.  

betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen