Noord Oosten schreeuwt om aanpak Scheef Beleid

3 december 2020

Anders en flexibel bouwen is volgens 40 woningcorporaties de oplossing voor de wooncrisis in Noord – en Oost Nederland. Zij startten daarom een campagne tegen scheef beleid. Met deze campagne Scheef Beleid vragen 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aandacht voor de wooncrisis in hun regio, die het gevolg is van scheef landelijk beleid. Op de actiesite scheefbeleid.nl dragen de corporaties 10 concrete oplossingen aan voor de problemen in deze regio.

 

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben volgens de 40 corporaties te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen. Volgens hen dreigen leegstand en verpaupering, groeit de vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren terwijl het voorzieningenniveau daalt. Corporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om hun woningvoorraad te transformeren en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen.

Financieel klem

Die transformatie is volgens de initiatiefnemers de grootste uitdaging. Er moeten bestaande huizen grondig worden aangepast of worden vervangen door nieuwbouw. Beide opties zijn veel duurder dan op een leeg stuk grond nieuwe woningen bouwen. En daardoor kan het volgens de 40 woningcorporaties financieel niet uit. Zij schrijven op de actiesite: ‘Dat zit zo: als we geen extra nieuwe huizen bouwen, bouwen we geen ‘onderpand’ op. En dat zorgt ervoor dat we geen leningen krijgen voor het slopen, herbouwen of omvormen van bestaande huizen. Tegelijkertijd gaat de korting op de verhuurdersheffing aan onze neus voorbij, want deze geldt alleen voor het bouwen van nieuwe huizen. Zo lopen we dus vast in de noodzakelijke, grootschalige transformatie van de woningvoorraad in Noord- en Oost-Nederland.’

Verpaupering dreigt

De corporaties schrijven op de actiesite zich ook verantwoordelijk voor de woonomgeving: ‘We willen daarom niet alleen investeren in stenen, maar juist ook in leefbaarheid. En die staat in onze regio onder druk. Het voorzieningenniveau daalt. Zorgorganisaties en bijvoorbeeld ook huisartsenpraktijken trekken zich terug, omdat zij in landelijke gebieden niet rendabel kunnen opereren. En dat terwijl steeds meer huurders zorg nodig hebben. Ook is het voortbestaan onzeker van belangrijke sociale ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, dagbestedingen en verenigingen. Er zijn steeds minder mensen die zich ervoor kunnen inzetten en inkomsten lopen terug. Straten en buurten gaan hierdoor achteruit. Verpaupering ligt op de loer.'

Dringende oproep

De initiatiefnemers van de campagne doen daarom een dringend beroep op Den Haag: ‘Geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders’.

Lees alles op: scheefbeleid.nl

kabinetsbeleid
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen